KNOWLEDGE HYPERMARKET


Центральний економічний район

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>>Центральний економічний район§ 38. Центральний економічний район

Пригадаймо

1. Які області входять до складу Центрального економічного району?
2. Чим відрізняється його географічне положення від інших в Україні?


1. Загальні відомості та ЕГП.  Площа Центрального економічного району, до якого входять Черкаська й Кіровоградська області, — 45,5 тис. км2 (7,6 %).  Населення становить 2,3 млн осіб (5,2 %). Землі теперішнього Центрального району були заселені ще до нашої ери, пізніше південні території його стали «коридором» переміщення кочових народів. З часів Давньокиївської держави його заселяли представники українського етносу. У XV ст. тут діяло запорізьке козацтво, яке обороняло південні рубежі України від ворожих набігів. Межує Центральний район ще з п'ятьма економічними районами нашої країни.


Центральне розміщення району зумовлює його рівновіддаленість від основних паливно-сировинних баз країни — Донбасу, Передкарпаття і близькість до Придніпров'я. Перетинають його важливі транспортні магістралі як міжнародного, так і загальнодержавного значення. Передусім залізничні, автомобільні, а також річка Дніпро, яка є своєрідною транспортною і господарською віссю економічного району.


2. Населення і трудові ресурси. Район характеризується доволі сладною демографічною ситуацією (природний приріст населення за 2007 рік становить близько 9 на 1000 осіб). Середня густота населення в Центральному економічному районі значно нижча за середню в Україні — понад 51 особа на 1 км2. У Черкаській області щільність населення — 62,4 особи на км2, у Кіровоградській — 41,7 особи на км2 (одна з найменших в Україні).


Рівень урбанізації в обох областях менший за середній в Україні — 62 % у Кіровоградській та 56 % — у Черкаській.


Українці в районі становлять близько 91,5 % усього населення. Крім них, здебільшого у великих містах проживають росіяни, білоруси, а також поляки, євреї, болгари, молдавани, німці та ін.


Частка населення працездатного віку, порівняно із середніми показниками для України, тут дещо занижена. Найбільший дефіцит трудових ресурсів сформувався в Кіровоградській області.


3. Природні умови і ресурси. Центральний район має порівняно великі запаси деяких мінеральних ресурсів. З паливних ресурсів тут є поклади бурого вугілля — Олександрійське (Кіровоградська область) та Козацьке (Черкаська область) родовища Дніпровського буровугільного басейну, горючі сланці Бовтиського родовища. Вагоме енергетичне значення мають значні (світового масштабу) поклади уранових руд.


Чи знаєте ви, що…
У Кіровоградській області є кілька родовищ бурого вугілля, які належать до Дніпровського буровугільного басейну. Вугілля залягає серед палеогенових пісків та глин, вік його становить 40-50 млн років, товщина шарів вугілля сягає 20 м. В області зосереджено 90 % запасів вугілля (3,3 млрд т) Дніпровського басейну.


У Побузькому родовищі є поклади нікелевих та кобальтових руд, а у Смілянському — боксити. Багатий Центральний район на нерудні корисні копалини, особливо будівельну сировину. Серед них поклади графітів у Завалівському родовищі, каолінів, бентонітових глин (використовують у нафтопереробці) на Черкащині, а також вогнетривких глин, цементної сировини, будівельного каменю тощо.


На лісові ресурси район бідний. Не дуже добре забезпечений Центральний ЕР і водними ресурсами. Найбільше значення має річка Дніпро з Россю,  Інгульцем та іншими притоками, а також Південний Буг з Інгулом. Є значні запаси підземних вод. Гідроресурси річок обмежені.


Рельєф району рівнинний, оскільки він майже повністю лежить у межах Придніпровської височини. Помірно континентальний зі спекотним і посушливим літом клімат зумовлює на території району панування лісостепових та степових ландшафтів з родючими чорноземами, які сприятливі для вирощування цукрових буряків, пшениці, соняшнику, плодівництва.


Із природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають долина Дніпра, різноманітні історичні та архітектурні пам'ятки Кіровограда, Умані, Канева, Чигирина, Черкас.


4. Господарство району. Провідними в економічному районі є паливна промисловість та електроенергетика, машинобудування, будівельних матеріалів, хімічна галузі промисловості, агропро-мисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси.


Паливна промисловість та електроенергетика спеціалізуються на видобутку бурого вугілля, виробництві електроенергії на невеликих ТЕЦ і ГЕС. Власних паливно-енергетичних ресурсів у районі не вистачає, а тому їх постачають з інших регіонів.


До металургійного комплексу належить видобуток нікелевих і кобальтових руд, їх збагачення та виплавка на Побузькому комбінаті, виробництво рідкісних та тугоплавких металів у Світловодську.


Серед продукції машинобудівного комплексу найбільшого розвитку набули сільськогосподарське і транспортне машинобудування, верстато- й приладобудування, радіоелектронне та електротехнічне машинобудування. Найбільшими центрами галузі є Кіровоград, Олександрія, Черкаси, Умань, Сміла та інші міста.


Хімічна промисловість представлена підприємствами основної хімії, хімії органічного синтезу, які концентруються в Черкасах. На місцеву сировину і споживача зорієнтований потужний будівельно-індустріальний комплекс.


Агропромисловий комплекс Центрального ЕР є одним із провідних в Україні. Основою його є розвинуте сільськогосподарське виробництво, що використовує багаті агрокліматичні ресурси району. Більшу частку сільськогосподарської продукції (71 %) дає рослинництво, яке спеціалізується передусім на вирощуванні зернових культур (озимої пшениці, кукурудзи на зерно), технічних культур (соняшнику та цукрового буряку), овочівництві й плодівництві. Тваринництво здебільшого м'ясного напряму (молочно-м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство).


Сільське господарство району визначило спеціалізацію харчової індустрії на виробництві борошна, цукру, олії.


Чи знаєте ви, що…
За структурою господарства Черкаська область — індустріально-аграрна. У сукупній валовій продукції частка промисловості становить 36 %, а сільського господарства — 27 %.


Галузі легкої промисловості (трикотажна, швейна, шкіряно-взуттєва) працюють на забезпечення потреб споживачів у межах району.


Центральне економіко-географічне положення району зумовило формування транспортної системи з густою мережею шляхів сполучення. Найбільший вантажо- і пасажирообіг здійснює залізничний транспорт, на другому місці — автомобільний. Важливу роль відіграють річковий і трубопровідний транспорт.


Рекреаційний комплекс району перебуває у стадії формування й у перспективі матиме міжнародне значення. Основні райони оздоровлення — Дніпро із прилеглими територіями та туризму — міста Кави. Умань, Чигирин, Черкаси, Кіровоград тощо.


Чи знаєте ви, що...
У Каневі найбільш відвідуваними об'єктами туризму є музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка» та Георгіївський (Успенський) собор, споруджений князем Всеволодом у 1144 році.


У старовинному українському місті Умані є мальовничий дендрологічний наш «Софіївка» Національної Академії наук України. Парк, що розкинувся на площі близько 170 га, був створений власником міста Умані польським магнатом Станіславом Щенсним Потоцьким як подарунок красуні-дружині, гречанці Софії Потоцькій наприкінці XVIII століття.


5. Найбільші міста. Місто Черкаси (293 тис. жителів) є найбільшим економічним і культурним центром області У його промисловому комплексі вирізняються хімічна індустрія, а також машинобудування, легка та харчова промисловість. У місті діє Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, технологічний університет, академія пожежної безпеки, музично-драматичний театр, філармонія, планетарій, краєзнавчий музей.


Місто Кіровоград (241 тис. жителів) є адміністративним, економічним та культурним центром однойменної області. Спеціалізується на сільськогосподарському машинобудуванні, будівельній, легкій та харчовій промисловості. У місті функціонує п'ять вищих навчальних закладів, два театри, краєзнавчий та художній музей.


6. Проблеми й перспективи розвитку. Поступово в районі відновилося промислове виробництво, з'явилися нові підприємства. Район має доволі сприятливі умови для розвитку сільського господарства, які поки що використовуються неефективно. Саме виведення сільськогосподарського виробництва на сучасний світовий рівень є однією з ключових проблем, що потребує першочергового розв'язання.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які особливості ЕГП Центрального ЕР?
2. Які основні риси населення ЕР?
3. Чим представлений ресурсний потенціал району?
4. Які міжгалузеві комплекси мають найбільше значення у ЕР?
5. Які специфічні риси найбільших міст Центрального району
6. Які територіальні відмінності має демографічна ситуація у різних регіонах України?


Набуваємо практичних навичок

1. На контурній карті позначте основні транспортні магістралі й найбільші транспортні вузли району.
2. Зобразіть схематично галузі спеціалізації ЕР.
3. Користуючись додатковою літературою чи мережею Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про пам'ятки культури одного з міст Центрального району.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з географії, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.