KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шпаргалки до уроку «Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва»

Шпаргалки до уроку економіки 11 класу

Тема: Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва


Ekon11-177.jpg
Проблема міжнародного патентування полягає в тому, що в різних країнах по-різному побудовані правила щодо патентування.
В США Патентне бюро повинно вирішити хто є першим, істинним та оригінальним винахідником, а час подання заявки на винахід не грає ніякої ролі, так як це практикується в Європі.


Ekon11-179.jpg

Свідоцтвом інтелектуальної власності є патент – це документ, який видається компетентним державним органом на певний термін винахіднику чи його правонаступнику, де засвідчується авторство і виключне право на винахід.

Ekon11-178.jpg


Основні міжнародні форми передання технологій:

продаж патентів;
міжнародне ліцензування – міжнародна ліцензійна торгівля ліцензіями на винаходи, патентами, технологіями, ноу-хау;
міжнародний інжиніринг – надання інженерно-консультативних послуг;
спільне проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
іноземні інтелектуальні інвестиції;
міжнародні міжвузівські стосунки;
наукові міжнародні конференції, симпозіуми, семінари;
створення комп'ютерних банків даних;
технологічний шпіонаж.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва > Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва. Шпаргалки