KNOWLEDGE HYPERMARKET


Як правильно оформити замовлення на роботу або послугу.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Як правильно оформити замовлення на роботу або послугу.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Як правильно оформити замовлення на роботу або послугу.Повні уроки

Мета

  • Ознайомитись з правилами оформлення замовлення на роботу або послугу,
  • навчитись правильно оформлювати такі замовлення.
Економіка

Хід уроку

1. Загальні рекомендації щодо замовлення роботи або послуги.

2. Правильність заповнення квитанції, договору.

3. Відповідальність виконавця робіт (послуг) у разі їх неякісного.

4. Порушення термінів виконання роботи.


Загальні рекомендації щодо замовлення роботи або послуги


Необхідно врахувати, що у сфері послуг на надання робіт діє значна кількість нормативних актів відомчого характеру, що регулюють надання робіт, виконання послуг. Але основним законом, який регламентує ці відносини, є Закон «Про захист прав споживачів». Необхідно врахувати, що умови договору, а також відомчі нормативні акти не можуть знижувати відповідальність виконавця в порівнянні з встановленими вимогами вищезгаданого закону.

Прикладом послуг можуть бути медичні послуги

Рис 1. Прикладом послуг можуть бути медичні послуги.

Споживач повинен знати, що перед укладанням договору необхідно з'ясувати, з ким має справу. Зареєстрована дана фірма органом державного управління? Чи є особа, з якою має намір укласти договір, індивідуальним підприємцем? У індивідуального підприємця повинно бути свідоцтво, видане адміністрацією відповідного району Києва, для решти підприємців свідоцтва видають відповідні організації обласних виконавчих комітетів. Ви повинні знати, що якщо будете укладати договір не з фірмою або індивідуальним підприємцем, то такі взаємини не є споживчими, а регулюються загальними нормами Цивільного кодексу. При наявності спору потерпілий замовник має право звернутися з позовом до суду на загальних підставах з оплатою державного мита. Крім цього, у нього відсутнє право на відшкодування моральної шкоди, за винятком випадків, якщо буде завдано шкоди здоров'ю.

Зразок бланку договору про замовлення роботи або послуги

Рис 2. Зразок бланку договору про замовлення роботи або послуги.

Таким чином, ви з'ясували, що звернулися до індивідуального підприємця або фірму. Далі необхідно перевірити наявність ліцензії на здійснення конкретного виду діяльності. Перелік видів діяльності, що підлягає ліцензуванню, досить великий. Це і ріелтерські послуги (послуги посередників під час купівлі-продажу нерухомого майна), та юридичні послуги, і будівельні послуги, та послуги з ремонту побутової радіоелектронної апаратури, і т.д.  Перевіривши наявність ліцензії, можете укладати договір. Крім того, слід засвоїти ще одну істину: якщо вам відмовляють в наданні ліцензій, не варто зв'язуватися з такою фірмою або індивідуальним підприємцем.

До послуг також можна віднести транспортні

Рис 3. До послуг також можна віднести транспортні.

е підписуйте договір, з яким уважно не ознайомилися. Якщо незрозумілі якісь положення в договорі, вимагайте їх роз'яснення. Візьміть з собою проект договору і зверніться до юриста за консультацією. Слід також переконатися в повноваженнях представника фірми на укладення договору.

Правильність заповнення квитанції, договору'


У договорі (квитанції) в обов'язковому порядку повинні бути:

• Повне найменування сторін, їх адреси.
• Дата укладення договору.
• Дата закінчення виконання роботи (послуги).
• Перелік робіт (послуг) та їх обсяги.
• Хто надає матеріал (замовник або виконавець).
• Повна вартість роботи (послуги), розмір внесеного авансу. (Пам'ятайте! При оплаті повної вартості роботи (послуги) при укладанні договору виконавець не має права при їх завершення вимагати збільшення вартості. При визначенні повної вартості роботи (послуги) та внесення авансу в договорі в обов'язковому порядку повинна бути передбачена можливість зміни їх вартості та порядок такого зміни. При відсутності такого запису виконавець не вправі вимагати доплату в більшому обсязі, ніж було передбачено договором.)
• У договорі має бути передбачена відповідальність за невиконання або неналежне виконання роботи (послуги).
• Договором також мають бути передбачені гарантійні терміни на выполненную работу (оказанную услугу).
• Усунення можливих недоліків у межах гарантійних термінів.
• Повинні бути підписи і печатки сторін.

Внесення грошових коштів за оплату робіт (послуг) має фіксуватися квитанцією. Тільки записи в договір про внесення грошових коштів ще недостатньо. Реальна ситуація, коли керівник фірми може заявити, що особа, яка підписала договір від імені фірми, не має такого права, а передані йому гроші привласнені. Природно, фірма не несе ніякої відповідальності.

Відповідальність виконавця робіт (послуг) у разі їх неякісного виконання


Відповідно до нового Закону «Про захист прав споживачів» при виявленні відступів від умов договору, що погіршили результат роботи (Послуги), або інших недоліків виконаної роботи (наданої послуги) споживач має право за своїм вибором вимагати:

• безоплатного усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги);
• відповідного зменшення встановленої ціни виконаної роботи (наданої послуги);
• безоплатного виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості чи повторного виконання роботи (надання послуги), якщо це можливо;
• відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами або третіми особами.

При цьому вимоги споживача про усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) підлягає задоволенню у 14-денний термін. Вимога про розмірному зменшенні ціни виконаної роботи (наданої послуги); відшкодування витрат по усуненню недоліків, а також про відшкодування збитків підлягає задоволенню протягом семи днів з дня пред'явлення вимоги.

Приклад побутових послуг

Рис 4. Приклад побутових послуг.

Вимога споживача про виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості або про повторному виконанні роботи (послуги) підлягає задоволенню у термін, встановлений для термінового виконання роботи (надання послуги), а якщо термін не встановлено - то у термін, визначений договором.

Споживач має право розірвати договір у разі порушення терміну виконавцем, якщо не усунені недоліки або їм виявлені істотні недоліки виконаної роботи (наданої послуги) або відступи від умов договору, що погіршили результат роботи (послуги). Крім цього споживач має право вимагати сплати неустойки за порушення, встановлених Законом строків задоволення вимог споживача.

Порушення термінів виконання роботи


Законом «Про захист прав споживачів»регламентовано, що, якщо виконавець порушив терміни виконання роботи (надання послуги), окремих етапів роботи (послуги), а також інші строки, передбачені договором, або під час виконання роботи (надання послуги) стало очевидним, що вона не буде виконана в строк, споживач має право за своїм вибором:

• призначити виконавцю новий термін;
• доручити виконання роботи (надання послуги) третім особам за розумну ціну або виконати її своїми силами і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат;
• зажадати відповідного зменшення встановленої ціни за виконання роботи (надання послуги);
• розірвати договір на виконання роботи (надання послуги).
Законом передбачена сплата виконавцем неустойки у розмірі одного відсотка від ціни роботи (послуги) за порушення термінів початку і закінчення роботи (надання послуги).

Споживач також має право вимагати повного відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з порушенням термінів виконання роботи (надання послуги). Збитки відшкодовуються у семиденний термін.

Контрольні завдання


1. Споживач С. уклав з громадянином К. договір, за яким останній узяв на себе зобов'язання побудувати сарай на дачі, за дану роботу споживачем були внесені заздалегідь грошові кошти в повному обсязі. Сарай до обумовленого терміну побудований не був. Споживач зажадав розірвати договір і повернути гроші, крім цього, зажадав компенсацію моральної шкоди. Чи правомірні вимоги споживача? Яким законодавством необхідно користуватися при вирішенні даного спору?
2. Які вимоги вправі заявити споживач при виявленні недоліків у виконаній роботі?
3. Яка відповідальність передбачена за порушення термінів початку і закінчення роботи (послуги)?
4. Які умови повинні бути обумовлені договором?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Основні правила оформлення замовлень товарів та послуг", Кравченко М.П., вчитель економіки, Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3.
2. Урок на тему "Як правильно оформити замовлення на роботу або послугу", Вергелес Ю.А., вчитель економіки, Дніпропетровська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5.

3. Гільберг Т.Г., Часнікова О.В. , Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів:1-12 кл. / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. / За заг. ред. Бєскової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – С. 1-102.

4. Суша А.В., Основы потребительских знаний.Пособие к факультативным занятиям для учащихся 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений, МГУ им. А.А.Кулешова, Могилев, 2009г.Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.
Над уроком працювали

Кравченко М.П.

Вергелес Ю.А.

Прокопенко Ю.А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас