KNOWLEDGE HYPERMARKET


60. Йонний зв’язок

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Йонний зв’язок


Ти вже розумієш, як взаємодіють між собою неметали: між їх атомами встановлюється ковалентний зв'язок. А тепер розглянемо, як взаємодіють неметали з металами. Атоми цих елементів дуже відрізняються за своєю електронегативністю, тому спільна електронна пара, яка утворює зв'язок, настільки змішується до атома з більшою електронегативністю, що практично належить тільки цьому атому. Наприклад, натрій взаємодіє з хлором:
2Na + Сl2 = 2NaCl

формула. фото

Зовнішній енергетичний рівень атома Натрію (як і будь-якого лужного металу) далекий від завершення — містить один електрон, який слабко зв'язаний з ядром, бо великий радіус атома. Тому під час хімічних перетворень атоми Натрію легко втрачають єдиний валентний електрон і перетворюються з нейтральних атомів на позитивно заряджені йони:

формула. фото


Передостанній енергетичний рівень з восьми електронів стає останнім, зовнішнім, і атом Натрію набуває стійкого енергетичного рівня, подібно до атома Неону Ne.
Зовнішній енергетичний рівень атома Хлору має сім валентних електронів. Він близький до завершення. Радіус атома Хлору невеликий, а електронегативність дуже велика. Тому атом Хлору приймає один електрон від атома Натрію, добудовуючи зовнішній рівень до октету (вось-миелектронної структури). У цьому разі атом Хлору набуває негативного заряду -1, перетворюючись на негативно заряджений йон:

формула. фото


Отже, валентний електрон атома Натрію під час взаємодії з атомом Хлору повністю переходить на зовнішній рівень атома Хлору. Схематично цей процес можна передати так:

формула. фото


Йони — це електрично заряджені частинки речовини, що утворилися з атомів або атомних груп унаслідок втрати або приєднання електронів.
Різнойменно заряджені йони Натрію Na+ і Хлору Сl-, притягуючись один до одного завдяки наявності сили притягання, утворюють сполуку — натрій хлорид NaCl. Цей процес можна записати ще й у такий спосіб:

формула. фото


Хімічний зв'язок, утворений за допомогою взаємодії йонів, називають йонним зв'язком.
Речовини, що складаються з йонів, називаються йонними сполуками. Вони утворені типовими металами і типовими неметалами. Атоми металів віддають електрони, а атоми неметалів їх приймають.
Приклади речовин з йонним типом хімічного зв 'язку:
NaCl, NaBr, NaF, MgCl2, MgS, NaOH, Li2O, Ca3P2, AlCl3, BaO, KCl

Розглянь рівняння реакцій утворення деяких йонних сполук:
а) взаємодія магнію з йодом:

формула. фото
б) окиснення кальцію:

формула. фото
в) горіння алюмінію в бромі:

Зверни увагу, заряд йонів позначають зверху, праворуч від хімічного знака: спочатку — цифру, а потім — знак «+» aбо «-».
Ионний зв'язок є крайнім випадком полярного ковалентного зв'язку. Ионні сполуки в твердому стані — кристалічні речовини. У йонних кристалах електростатичне поле кожного йона поширюється у всіх напрямках, тому ионний зв'язок не має напрямленості.


Bисновки
Йонний зв'язок обумовлений взаємодією між різнойменно зарядженими йонами.
Сполуки з йонним типом хімічного зв'язку виникають у тому разі, коли взаємодіють атоми елементів з дуже відмінною електронегативністю — атоми типового металу і типового неметалу, тобто елементи, розміщені на початку і в кінці періодів періодичної системи. Найтиповіший йонний зв'язок виникає в солях, утворених лужними металами і галогенами.
Йонний зв'язок і неполярний ковалентний зв'язок — два крайні випадки розподілу електронної густини. Неполярному зв'язку відповідає рівномірний розподіл спільної двохелектронної хмари між однаковими атомами. Якщо зв'язок йонний, навпаки, спільна електронна пара практично повністю належить одному з атомів, у якого електронегативність більша.


Завдання для самоконтролю
1. Що таке йонний зв'язок? Між якими елементами він виникає?
2. Чим відрізняється йонний зв'язок від ковалентного полярного і неполярного? Відповідь поясни.
3. Напиши схеми утворення йонного зв'язку: а) у калій броміді КВr; б) у натрій сульфіді Na2S; в) у кальцій нітриді Ca3N2. Поясни схеми.
4. Серед наведених формул речовин зазнач сполуки з йонним, полярним і неполярним ковалентними зв'язками і поясни їх будову: НІ, Н20, РН3, CaS, ZnCI2, SiH4, ССl4.
5. Запиши формули сполук, до складу яких входять такі йони: a) Na+ і Вr-; б) Са2+ і Сl-; в) К+ і S2+. Назви ці сполуки.
6. Яскраво виражений йонний зв'язок у парі атомів
(а) K—F;    (в) F—F;
(б) 0—F;    (г) P—F.
7. Хлор у сполуках утворює йонні зв'язки з
(а) К;  (б) Н; (в) Са; (г) С.


Додаткові завдання
8. Пара елементів, атоми яких під час хімічної взаємодії виявляють максимальну тенденцію до утворення сполуки з йонним зв'язком, — це
(а) Cu i F; (в) Na і F;
(б) C i N;  (г) Li i Н.
9. Між атомами елементів з протонними числами 3 і 9 виникає зв'язок (а) ковалентний полярний; (б) ковалентний неполярний; (в) ионний.
10*. У натрій гідроксиді йонними є зв'язки
(а) між Натрієм і Оксигеном;
(б) між Гідрогеном і Оксигеном;
(в) між Натрієм і Гідрогеном;
(г) усі зв'язки.
11*. Порівняй будову йонів Мg2+ і F- з будовою атома Неону. Знайди подібні й відмінні ознаки.
12*. На що перетворився б атом Аргону, якби з його ядра зник один протон, а електронна оболонка залишилася без змін?
13*. В якої з двох речовин: (a) LiH; (б) CsH ионний тип хімічного зв'язку між атомами виражений сильніше? Чому?


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Плани уроків з хімії, підручники та книги шкільної програми онлайн, хімія 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.