KNOWLEDGE HYPERMARKET


Cпособи створення таблиці у середовищі текстового процесора

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Cпособи створення таблиці у середовищі текстового процесора


Працюємо з таблицями

  • Ви дізнаєтесь:

Якими  способами  можна  створити  таблицю  у  середовищі  текстового  про­цесора?
Як  змінювати  розміри  таблиці,  висоту рядків і ширину стовпців?
Як налагодити значення параметрів меж таблиці?
Як  об’єднувати  й  розбивати  клітинки таблиці?
Як  вставляти  та  видаляти  рядки  та стовпці таблиці?
Як  правильно  працювати  із  заголовком таблиці?
Як  змінити  напрямок  тексту  та  вирів­няти вміст клітинок таблиці?


  • Додатково:

Як  перетворити  таблицю  на  текст навпаки?
Як застосувати автоформат?
Як впорядкувати вміст рядків таблиці?


Якими способами можна створити таблицю у  середовищі текстового процесора?

Дані, подані у вигляді таблиці, є більш наочними  і легше сприймаються, ніж дані, записані «в один рядок».

Опрацьовуючи  таблиці,  користувач  оперує  такими  об’єктами:  таблиця, рядки, стовпці, клітинки. Кожний  із об’єктів має властивості та список дій, які з ними можна виконувати.

Табличний  процесор  MS  Word  дозволяє  створювати  таблиці  різними способами:

1.  Виконати  вказівку  Таблиця/Вставити/Таблицю  та  в  діалоговому  вікні Вставка таблиці вказати потрібну кількість стовпців, рядків та інші значення параметрів.

2.  Натиснути  кнопку Вставити таблицю 28.10-3.jpg\на Стандартній панелі  інс­трументів та вказати потрібну кількість стовпців  і рядків у таблиці.

3.  За  допомогою  вказівки  Таблиця/Намалювати  таблицю  можна  легко створити  таблицю  довільної  структури,  наприклад  таку,  яка  містить клітинки різної висоти або різну кількість стовпців на рядок. При цьому використовується метод, схожий з малюванням таблиці від руки.

4.  За  допомогою  вказівника  мишки  можна  накреслити  рядки,  стовпці  й клітинки в потрібному форматі. Після натискання на Стандартній панелі інструментів  кнопки  Панель 28.10-4.jpg  меж відкривається панель інструментів  Таблиці та межі  (мал. 15.1),  а вказівник мишки  перетворюється на  олівець. 

Таблиці та межі

За  допомогою  цього  олівця можна  намалювати межі  кліти­нок, рядків  і стовпців — так само, як на аркуші паперу.

Після  створення  таблиці  можна  внести  зміни  до  її  структури  шляхом об’єднання клітинок, вставляння й видалення стовпців або рядків та зміни їхнього розміру. Також можна застосувати певне форматування до всієї таб­лиці або до обраних її елементів.

  • Кожна  клітинка  вставленої  таблиці  містить  знак  кінця  клітинки,  а кожний  рядок  містить  знак  кінця  рядка.  Щоб  ці  знаки  побачити  в таблиці,  с л ід натиснути  кнопку Недруковані знаки  на  Отандартній панелі  інструментів.  Ці  знаки  відображаються  лише  на  екрані  і  не друкуються  на  папері.  Знак  кінця  клітинки  або  рядка  має вигляд 28.10-6.jpg .

Вправа 15.1.1.  Створення таблиці в текстовому документі.

Завдання.  Створити  таблицю  за  допомогою  вказівки  меню  Табли­ця/Вставити у текстовому документі Бюджет.doc, що  зберігається на CD-диску в папці Текстовий процесор.

1.  Відкрийте  файл  Бюджет.боо,   що  зберігається  на  CD-диску  в папці  Текстовий процесор,   перегляньте його вміст та збережіть із тим самим іменем у папці  Текстовий процесор вашої структу­ри папок.

2.  Установіть  вказівник мишки у місце  передбачуваного  розміщення  таблиці (мал.  15.2).


Наприклад,  інформація  щодо  виконання  Державного  бюджету  України  за  перше півріччя 2009 року подана у таблиці  1.</sub

Таблиця  1

Таблиця  1

3.  Виконайте вказівку меню Таблиця/Вставити/Таблицю.

4.  У діалоговому вікні  Вставка  таблиці,   використовуючи  лічильники  Кількість стовпців та Кількість рядків,  введіть відповідно 8 і 5 .

5.  Натисніть кнопку ОК. Програма розмістить на сторінці таблицю 8х5.

6.  До  вставленої  таблиці  введіть  текст за  зразком  (мал.  15.2)  та  збережіть внесені до документа зміни.

Під час введення тексту до таблиці  доцільно  скористатися буфером  об­міну для копіювання заголовків стовпців таблиці.


Як змінювати розміри таблиці, висоту рядків і ширину стовпців?

Під  час  створення  таблиці  всі  стовпці мають  однакову ширину. Можна вручну  змінити  ширину  окремого  стовпця  або  дозволити  системі  автома­тично встановлювати ширину кожного стовпця залежно від його вмісту.

Для зміни розмірів таблиці вказівник мишки слід підвести до нижньої її межі.  Вказівник  набуде  вигляду  двох  паралельних  прямих  зі  стрілками. Потім  достатньо  натиснути  ліву  клавішу мишки  й,  не  відпускаючи  її,  перемістити нижню межу таблиці вниз.

Кожний окремий стовпець таблиці можна розширити або звузити за до­помогою  переміщення  його  межі  (лінії  сітки)  вліво  чи  вправо.  Можна  та­кож перемістити маркер правої межі стовпця на лінійці  (мал.  15.3).

Межі стовпця на лінійці


У будь-якому випадку розмір стовпців, розташованих праворуч від того, ширина  якого  регулюється,  буде  налагоджено  так,  що  ширина  таблиці  в цілому лишиться незмінною. Якщо під час налаштування ширини стовпця утримувати клавішу А к  в натиснутому стані, то значення ширини кожного стовпця буде відображатися на лінійці.

Існує  ще  один  спосіб  зміни  ширини  стовпця —  за  допомогою  вказівки Таблиця/Властивості таблиці.  В діалоговому вікні, що відкривається, слід перейти  до  вкладинки  Стовпець,  після  чого  на  екран  викликається відповідне  діалогове вікно, в якому можна встановити точне  значення ши­рини  кожного стовпця та змінити  інтервали між стовпцями. Для переходу від  одного  стовпця  до  іншого  використовуються  кнопки Попередній  стов­пець або Наступний стовпець. Аналогічно, але за допомогою налаштування значень відповідних параметрів рядків на вкладинці Рядок, можна змінити висоту рядка.

Як перетворити таблицю на текст і навпаки?


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.