KNOWLEDGE HYPERMARKET


І.Я.Франко. Короткі відомості про письменника. Поема «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>> Українськаа література: І.Я.Франко. Короткі відомості про письменника. Поема «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел


План-конспект уроку з курсу «Українська література 8 клас» з теми «І.Я.Франко. Короткі відомості про письменника. Поема «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел»».Тема уроку:І.Я.Франко. Короткі відомості про письменника. Поема «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел.

Мета уроку: ознайомити учнів з життєписом І.Я.Франка, його стосунки з Буковиною, допомогти глибше усвідомити художню цінність його поетичних творів, зокрема поеми «Іван Вишенський»; розвивати навички  виразного читання, пошукової та дослідницької роботи, аналітико-синтетичне мислення; виховувати естетичний смак, любов до краси слова.

Тип уроку:      засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, виставка літератури, ілюстрації до поеми, репродукції картин О.Кулакова «Джерело», Є.Орликова «Святогір'я», С.Ісаєва «Хвиля», ілюстрації до поеми С.Караффи-Корбут «Скорботні ченці» та «Старець Йван», мультимедійні засоби наочності.

Теорія л-ри:   послання, пафос, поетика, полемічна література.

Епіграф:
Де немає свободи, там немає і Вітчизни.
Я. Гольбах


Зміст і структура уроку

І. Організаційно-вступна частина.

ІІ.Перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань.

Вступне слово. У «галереї найвищих інтелектуальних досягнень» народів світу почесне місце займає митець з Божої ласки, гордість української культури – Іван Якович Франко. «Франкова любов до рідного народу загальнолюдська своїм змістом, пов’язана з безнастанною працею, “кривавою в серці раною», що завжди болить і весь час змушує його думати про добро народу» (Симон Петлюра).

1.Інформативне повідомлення  «Життєвий і творчий шлях І.Я.Франка».
2.Вправа «Біографічне лото».

Методичний коментар. Робота в групах. Одній групі учнів пропонуються дати, іншій – подія. Необхідно знайти правильну відповідність.
1856р. (народження письменника); 1875р. (вступив до Львівського університету); 1877р. (арешт); 1885р. (відвідини Києва, знайомство з Ольгою Хоружинською); 1887р. (вихід збірки «З вершин і низин»);  1890р. (публікація віршованої казки «Лис Микита»); 1890-1891рр. (навчання у Чернівецькому університеті); 1916р. (смерть письменника).
3. Інформативне повідомлення  «І.Я.Франко і Буковина»(випереджувальне завдання).

ІІІ.Повідомлення теми та мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
Вступне слово учителя.
Призначення людини на Землі – бути Людиною у повному розумінні слова, творити добро, жити відповідно до законів людської моралі. Тобто можна говорити про архетип нації (за Юнгом), проникнувши у національну ментальність, зрозумівши українську душу. Чи не таким був Іван Вишенський? Адже за словами А.Кримського, «Вишенський – це людина, яка захоплювалася, людина, яка вміла сильно любити і сильно ненавидіти, людина рішуча в добрім чи лихім, людина гаряча, палка...». «Іоан мніх з Вишні» – так  називав себе полеміст.

Виступ підготовленого учня.
«Сторінки життєвого і творчого шляху Івана Вишенського»  (випереджувальне  завдання).

Літературна хвилинка.

Іван. Драч. «Пам’яті Івана Вишенського».
Ви пузані, пикаті, тлусті –
Хабарники, набиті лоєм,
Що кланяєтеся лангусті
І ходите на збори строєм,
Ви крикуни, ченці без віри,
Ви спекулянти слизькохвості, і
Ви, барабани товстошкірі,
Напнуті на ідейні кості.
Вам батогаї
Лопату вам би і
Тоді б поменшало пихатих,
Коли б за ваші дифірамби
По трудодню на день писати.
Та, як в середньому колгоспі,
Сипнути кілограм пшениці
Та ще – копійок тридцять...
Досить!
– О куроїди, вічні й ниці!

Інтелектуальна розминка

1.У чому особливість даного поетичного твору?
2.Чи співзвучня ця поезія з життєвим кредо І. Вишенського?

Учитель. Герой роману Василя Шевчука «Сім зваб ченця Івана з Вишні» Іван-мніх так розмірковує про смисл життя: «Мислячому давно немає щастя на Україні! Та й місця теж. Немисліє  – ось те, до чого прагнуть нас призвичаїти на рідній, нашій-таки землі».
-Чи погоджуєтеся ви з такою точкою зору автора?
3.Які художні твори про І.Вишенського вам відомі?
(П. Мовчан. «Слово Івана Вишенського», Р. Іваничук. «Манускрипт з вулиці Руської» Ю.Хорунжий. «Чернець і князь», В.Шевчук «Сім зваб ченця Івана з Вишні», Г.Книш. «Магнітний кристал», М.Ільницький. «Шлях до себе», І. Франко «Іван Вишенський»).
Учитель. Крім філософської поеми, І.Франку належать і наукові дослідження творчості письменника-полеміста, зокрема, монографія «Іван Вишенський і його твори». Відомо, що сторінки життєвого і творчого шляху І.Вишенського І.Франко хотів обрати темою своєї докторської дисертації.

Робота зі словником.
Послання, пафос, поетика, полемічна література.


Літературознавча довідка.
Полемічна література в Україні зароджується у сиву давнину — в середині XI ст., коли стався офіційний розкол християнства. У 80-ті рр. XVI ст. полемічна література стає полем ідеологічної боротьби українського народу проти католицизму та польської шляхти. Першим відомим українським письменником-полемістом був Герасим Смотрицький. Найяскравіші представники полемічної літератури: Василь Суразький, Клірик Острозький, Хркстофор Філарет, Мелетій Смотрицький, Іов Борецький, Стефан Зизаній, Захарія Копистевський, Іоаникій Галятовський.

Робота над змістом твору. Ідейно-художній аналіз поеми
(стор.128-129)..
-Тема – зображення життєвого вибору та активної громадянської позиції патріота-українця І.Вишенського.
-Ідея – уславлення сили духу, величі релігійних переконань, синівського почуття обов'язку перед Україною.
-Особливості сюжетно-композиційної структури поеми.
-Важливі-деталі для розкриття характеру героя.
-Міркування над тезою «Історична правда та художній вимисел у поемі»

V. Узагальнення і систематизація знань
Робота в групах. Інтерактивна вправа ПРЕС.
Чи  правомірний  був вибір  Івана Вишенського?
1. Позиція: «Я вважаю, що...»
2. Обґрунтування: «Тому що...»
3. Приклад: «Наприклад...»
4. Висновки: "Отже..." (узагальнення думки).

Компаративний аналіз тексту поеми  та репродукцій картин (робота з підручником).
-О.Кулакова «Джерело» (стор.118);
-Є.Орликова «Святогір'я» (стор.120)
-С.Ісаєва «Хвиля» (стор.124, опис письмово, від 1-ї особи).
ілюстрації до поеми С.Караффи-Корбут «Скорботні ченці» та «Старець Йван» (стор.121-122).
Коментар епіграфа.

VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Узагальнювальне слово учителя.
До Івана Вишенського ніхто в українській літературі не наважився сміливо висловити свою точку зору з приводу безчинств феодалів-кріпосників у церковних сутанах. Прогресивні традиції І.Вишенського-полеміста знайшли своє продовження у творах Михайла Андрелли, в українських сатиричних віршах XVIII ст. Творчість Івана Вишенського має не лише всеслов’янське, а й світове значення. Ідея соціальної рівності – провідна ідея Вишенського. Наполегливий пошук шляхів її здійснення, співчуття поневоленим ставлять письменника-полеміста в один ряд з такими мислителями, як Томас Мюнцер, Томас Мор, Еразм Роттердамський.

 (Оцінка діяльності на уроці, обгрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи, оголошення домашнього завдання).
Домашнє завдання:
1) опрацювати матеріал підручника;
2) образна характеристика Івана Вишенського;
3) підготуватися до диспуту «У чому проблема  морального вибору людини?»

Використана література.
Слоньовська О.В. Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл./ О.В. Слоньовська. – К.: Освіта, 2008.
Соболь В. З глибини віків: посібник для вчителя з вивчення давньої української літератри у школі.- Київ: «Зодіак-ЕКО», 2000.
Степанишин Б.І. Давня українська література в школі. – К.:Либідь, 2000.      


Надіслано учителем зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" Юсипович І.В.


Книги, підручники української літератури скачати, конспект на допомогу вчителю та учням, навчатися онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > Іван Франко. Короткі відомості про письменника > Іван Франко. Короткі відомості про письменника. Конспект уроку і опорний каркас