KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відокремлені прикладки. Аналіз контрольного диктанту

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Відокремлені прикладки. Аналіз контрольного диктанту
Про те, за яких умов відокремлюються прикладки та про їхню роль у мовленні

Пригадайте! Що таке прикладки? Як вони пишуться з означуваними словами?


279 Прочитайте речення. Знайдіть прикладки, визначте їхню позицію щодо означуваного слова та чим виражене означуване слово. Зробіть висновок про те, за яких умов прикладки відокремлюються.
1. Зупини її, мить високу, для моїх молитовних долонь (В. Стус). 2. Я, зима, не сива, я, зима, красива (В. Василашко). 3. Байраками їхав до війська Григорій Триволя, козак молодий (М. Стельмах). 4. Отакий-то наш отаман - орел сизокрилий (Т. Шевченко).

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.152.jpg


Зверніть увагу!
Не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як мають значення «у ролі кого (чого) виступає предмет чи особа». Наприклад. Ліс зустрів мене як друга... (М. Рильський).Розділові знакиНа письмі відокремлені прикладки виділяються кома-ми, рідше - тире.
Ставимо тире, якщо:
прикладка стоїть у кінці речення (щоб відрізнити прикладку від однорідних членів речення) автор хоче підкреслити значення прикладки
Наприклад: Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.152-2.jpg


Роль у мовленні

Відокремлена прикладка дає можливість у стислій формі висловити свої думки, передати додаткове повідомлення про означуваний предмет, а також виступає як яскравий зображувально-оцінний засіб.

280І. Прочитайте речення, виділяючи інтонацією відокремлені прикладки. Поясніть умови відокремлення прикладок і розділові знаки.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.152-3.jpg
II. Визначте частини мови та члени речення в останньому реченні.


281 Мозковий штурм. Що є спільного і відмінного в умовах відокремлення прикладок і означень? Чим це можна пояснити?


282 Прослухайте текст, визначте його тему й основну думку. Розкажіть, чим для українців близький Арал. Поміркуйте, як людина повинна здійснювати господарську діяльність, щоб не зашкодити природі.


Море, яке зникає.


Із травня 1848-го до вересня 1849-го року Тарас Шевченко брав участь у першій великій експедиції з дослідження майже невідомого тоді європейцям Аральського моря. Як художник він змалював щойно відкриті острови, щойно описані береги. Під десятками Шевченкових акварелей та віршів того періоду стоїть назва «Кос-Арал». На жаль, цей острів зник, злившись із суходолом, уже півстоліття тому. А сьогодні зникає й саме Аральське море.
За часів Шевченка Арал був четвертою за розміром замкненою водоймою планети. Завдяки Амудар'ї і Сирдар'ї, потужним, повноводним річкам, ця вода була майже прісною. Тому в морі й навколо нього створилася унікальна екологічна система - чиста місцевість з безліччю риби, численним птаством, гаями й фруктовими садками в гирлах рік...
Проте все почало мінятися з початку 1960-х. Люди вирішили забрати воду з річок, які живили море, і спрямувати її на бавовняні плантації. Сьогодні до моря доходить вода лише з Сирдар'ї. Амудар'я, друга живильна артерія моря, вже давно губиться в пісках і болотах, не даючи Аралові жодної краплі. Як наслідок, море почало стрімко всихати й тікати від берега. Колишні порти Аральськ і Муйнак перетворилися на напівживі поселення серед пустелі. На місці моря лишилися три майже відокремлені одна від одної водойми загальною поверхнею приблизно на одну десяту частину його колишнього об'єму. З них більш-менш живою залишається лише «казахстанська» водойма, так званий Малий Арал. В «узбецькому» Аралі, на ймення Великий, солоність води вже втричі перевищує океанічну. Тому ймовірно, що скоро тут не житиме ніщо, крім надзвичайно стійкої до солі морської креветки - артемії.
Планетарний характер катастрофи Аралу вартий співчуття і співпереживання всіх людей планети. І нас, українців, насамперед. Адже з вини людей гине не просто море. Гине море, яке першим з європейців змалював художник Тарас Шевченко (За М. Стріхою).


Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.153.jpg
Т. Шевченко. Шхуни біля форту Кос-Арал


II. Знайдіть прикладки, з'ясуйте умови їх відокремлення чи невідокремлення. Поясніть роль відокремлених прикладок у тексті.
ІІІ. Доберіть 4-6 запитань за текстом. На основі дібраних запитань складіть і розіграйте діалог.


283 Мікрофон. Чи відомі вам факти недбалого ставлення людини до природи, зокрема у вашій місцевості? Хто і як, на вашу думку, мусить займатися екологічними питаннями в державі?


284 Спишіть речення, поставивши на місці крапок прикладки, виражені іменниками чи сполученнями інших частин мови.
1. Україна, ... , у 2012 році прийматиме чемпіонат Європи з футболу. 2. Вона, ... , завжди говорить тільки правду. 3. Слони, ... , є національним символом королівства Таїланд. 4. З сивої давнини Дніпро, ... , котить свої хвилі, єднаючи минуле із сучасним. 5. Тихими вечорами люблю дивитися на зорі - ... .


285 Випишіть речення, у яких прикладка зі сполучником як відокремлюється. Розставте розділові знаки.У якому реченні немає прикладки?
1. Як бригадир він розпочав роботу першим. 2. Пам'ять про Лесю Українку як геніальну поетесу житиме у віках. 3. Плоди калини і кору верби, бруньки та листя берези застосовували як протизапальні засоби. 4. Усе своє свідоме життя Іван Сірко провів на війні і як справжній патріот присвятив його боротьбі з ворогами своєї вітчизни (І. Шаповал). 5. Ім'я Івана Сірка як ватажка оточене було ореолом нездоланності, і тому вороги боялися його більше вогню (І.Шаповал). 6. Про хист Довженка як письменника заговорили на повен голос тільки в роки Другої світової війни (М. Рильський). 7. Усе як цвіт осипалось безслідно, і час його давно позамітав... (І. Гнатюк).


286І. Складіть із речень кожної пари одне речення з відокремленою прикладкою. Утворені речення запишіть, розставляючи розділові знаки, підкресліть граматичні основи та прикладки.
1. Історія міста Коломиї, що на Івано-Франківщині, сягає глибини тисячоліть. Коломия - культурний осередок Прикарпаття. 2. У Коломиї можна відвідати музей Писанки. Музей Писанки - один із найоригі-нальніших етнографічних центрів України. 3. Перлиною природного фонду Харківщини є ріка Сіверський Донець. Сіверський Донець - найбільша правобережна притока Дону. 4. Північно-західну частину Волині прикрашає озеро Світязь. Світязь - найглибше й найбільше озеро в Україні. 5. На Приморському бульварі гості Одеси фотографуються біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Дюк де Рішельє - людина, яка збудувала Одесу. 6. Хрещатик зустрічав гостей цвітом каштанів. Каштани - гордість київських весен.


II. Складіть речення про природні й культурні окраси вашого краю, використавши прикладки.


287Складіть і запишіть речення, використавши підмет поданих визначень як означуване слово, а присудок - як прикладку. Прикладку приєднайте за допомогою слів тобто, або (тобто), чи (тобто).
Зразок. Астрономія - наука про небесні тіла. - Астрономією, тобто наукою про небесні тіла, він цікавився ще з юних літ.


1. Фонетика - вчення про звуки мови. 2. Ягуар - американський тигр. 3. Острів - частина суші, оточена водою. 4. Вальдшнеп - лісовий кулик. 5. Міфологія - фантастичне уявлення про світ.


288Укажіть речення з відокремленими прикладками. Відповідь обґрунтуйте.
1. Усе це, тобто новини, він прочитав у газеті. 2. Гризуни, наприклад ховрахи, завдають багато шкоди полям. 3. Осінні квіти, особливо айстри, тішать нас своєю красою. 4. До порад батьків потрібно дослухатися особливо уважно. 5. Песців, або полярних лисиць, розводять у розплідниках. 6. Ми поїдемо до Києва або залишимося відпочивати вдома.


289 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть відокремлені прикладки.


1. Тут я щастя своє (не)розумна зозуля у гніздечко поклала чуже (Н. Баклай). 2. Троє їх пастушків (Л. Костенко). 3. У літописців є найстрашніша зброя замовчува(н, нн)я (П. Загребельний). 4.У Х-ХІ столітті для Русі особливу небезпеку становили ст(и,е)пові кочівники печеніги й половці (В. Попович). 5. Гей був на Січі старий козак на прізвище Чалий (Нар. творчість). 6. А он старе Монастирище колись козацькеє село (Т. Шевченко). 7. І знову степ як щедрий вулик і сяє золото хлібів (Л. Рубан). 8. Дюймовочка в листочку капустяному я у житті із вічності пливу (Л. Костенко).


ІІ. Зробіть письмовий синтаксичний розбір першого речення.


290 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення. Які речення ускладнені відокремленими прикладками?


1. Спитають вони що ви думали вчора батьки? (О. Головко). 2. Для мене особисто Житомир місто моєї душі (В. Шевчук). 3. Благословенні ви вітрила лазурові життя і юності жадоби і любові (М. Рильський).4. Іван Дробот молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем хвилювався (О.Довженко). 5. Найменша дочка його Соломія студентка сільськогосподарського інституту підвівши голову пильно оглядала обсипану плодами яблуню (М. Стельмах).


II. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.


291Випишіть із художньої літератури або складіть три речення з відокремленими прикладками, що стосуються: а) власної назви; б) займенника; в) загального іменника.


292 Складіть розповідь у науковому стилі про відокремлені означення та прикладки.


Висновки.
1. Прикладки відокремлюються майже в тих самих випадках, що й означення. На відміну від означення, прикладка на письмі частіше виділяється за допомогою тире.
2 Відокремленню прикладок сприяють зміст, наявність пояснювальних слів, місце в реченні та інші особливості.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуБезкоштовні підручники по всім предметам, уроки української мови за 8 клас онлайн, конспекти уроків


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.