KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота. Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Контрольна робота. Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне реченняУзагальнення до теми «Складнопідрядне речення»


Схема синтаксичного розбору складнопідрядного речення

1. Записати речення для розбору.
2. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).
3. Визначити вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).
4. Довести, що речення складне (знайти та підкреслити граматичні основи — дві або більше).
5. Довести, що речення сполучникове (знайти сполучники або сполучні слова, які з'єднують частини складного речення).
6. Визначити вид підрядної частини (означальне: займенниково-означальне як різновид означального; з'ясувальне; обставинне: місця, способу дії, міри й ступеня, порівняльне, причини, мети, умови, наслідкове, допустове).
7. Обґрунтувати вживання розділових знаків.
8. Кожну частину складнопідрядного речення розібрати як просте речення:
— двоскладне чи односкладне (якщо односкладне, указати тип);
— поширене чи непоширене (за наявності другорядних членів підкреслити їх);
— повне чи неповне;
— ускладнене чи неускладнене; якщо ускладнене, то чим.
9. Накреслити схему речення.
10. Дібрати можливі синтаксичні синоніми.


Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

          головна частина                                   підрядна частина І                                   підрядна частина II
Отут, серед цвіту, здається, що якби людина навчилася мудрості дерев, не була б ворогом сама собі й природі (Є. Гуцало).

Розпов., неокл., складн., сполучн., складнопідр., обстав. умови, коми вжито для виділення відокремленої обставини, а також підрядної частини речення.

Головн. част. — односкл., безособ., пошир., повне, неускл.

Підр. част. І — двоскл., пошир., повне, неускл.

Підр. част. II — двоскл., пошир., неповне, неускл.

[   ], що ((якби   ), (то    )).

Синонімічна конструкція:  Отут, серед цвіту, здається, що людина, навчившись мудрості дерев, не була б ворогом сама собі й природі.


Завдання для самоперевірки

239.

Дайте відповіді на запитання.

1. Чому складносурядні та складнопідрядні речення належать до сполучникових?
2. У чому проявляється нерівноправність за змістом частин складнопідрядного речення?
3. У чому різниця між сполучниками та сполучними словами?
4. На які види поділяються складнопідрядні речення за синтаксичними відношеннями частин?
5. Назвіть види складнопідрядних речень з підрядним обставинним.
6. Як практично найзручніше визначати вид підрядної частини?

240.

Виконайте тестові завдання.

І. Яке з поданих речень не є складнопідрядним?

А Був би я щасливим все життя, коли б ти в мою голодну душу кинула копійку співчуття (В. Симоненко).
Б Він мав свою землю — десятин з шістдесят, коли не більше, он там за Россю, по праву руку од гори (Іван Нечуй-Левицький).
В Кобзарю наш, почуй благання і жить навчи нас так, як ти (Олена Пчілка).
Г Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше... (Леся Українка).
Ґ Тільки те дерево може жити, розвиватись, зеленіти й давати плоди, яке глибоко пустило своє коріння в землю і в той же час зметнуло буйну крону в небеса (І. Цюпа).

ІІ. Знайдіть складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним.

А Я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена (Д. Павличко).
Б Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня? (Л. Костенко).
В Хуртеча за вікном розгулялася така, що усе гуло-стугоніло (О. Гончар).
Г За козацьких часів на Україні були поширені шовкові пояси, що їх тоді привозили з Персії та інших країн Далекого і Близького Сходу (О. Воропай).
Ґ Що буде через якусь тисячу років з мистецтвом, ми не знаємо (Микола Хвильовий).

ІІІ. Яке з поданих речень є складнопідрядним з підрядним обставинним порівняльним?

А Життя — як той потік, а час — мов океан (Б. Лепкий).
Б Не спалося, а ніч — як море (Т. Шевченко).
В Як любо весною, як любо (В. Сосюра).
Г Сиві, рожеві, блакитні дими кучеряві пливуть з високих, мов башти, стрімких димарів (М. Рильський).
Ґ Моєму серцю снився ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко).

ІV. Знайдіть складнопідрядне з підрядним обставинним способу дії.

А Так солодко в передчуванні бою, не знаючи вагання і квилінь, покірну землю чути під ногою і пити зором синю далечінь (Олег Ольжич).
Б Мовчи, так подумають, що ти розумний (Народна творчість).
В А мати хоче научати, так соловейко не дає (Т. Шевченко).
Г Голова не на те, щоб кашкет носити (Народна творчість).
Ґ Слова знайдуться на мою печаль так, як знайшлися на веселу пісню (Д. Павличко).

V. Установіть відповідність.

Вид підрядного речення            

Приклади
1 Обставинне наслідкове А Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому (О. Довженко).
2 Означальне Б Коли розгорнути такий листок, усередині в ньому тремтить кришталева росинка (О. Донченко).
3 Обставинне мети
В Ми сиділи у великій світлій кімнаті, у якій я вже був не раз (О. Копиленко).
4 Обставинне умови
Г Він стояв під деревом у тіні, так що його ніхто не міг помітити (Г. Тютюнник).
5 Обставинне міри й ступеня Ґ Людство може і має зробити все, щоб зберегти природу (А. Давидов).

VI. Знайдіть складнопідрядні речення з кількома підрядними з послідовною підрядністю.

А Ви [квіти] принесли мені стільки радощів, що я б ладна іще раз усе пережити, щоб тільки малювати вас...(К. Білокур).
Б Малим я думав, що гарбузи — рослини тільки українські, і лише згодом дізнався, що ростуть вони, дикі, у багатьох країнах (В. Чемерис).
В Віриться, що невдовзі все створене і зібране художником, мистецтвознавцем, етнографом Іваном Макаровичем Гончаром знайде своє місце в музеї його імені, який відкрито неподалік меморіального будинку майстра (За М. Кагарлицьким).
Г А що робити, коли місце проживання виду різко погіршується і коли це може призвести до його зникнення (За А. Давидовим).
Ґ Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Л. Костенко).

241.   

Прочитайте текст, у якому пропущено розділові знаки і є орфографічні помилки. Виконайте тестові завдання.

(1) Звернення до фольклорних інтонацій мотивів і пісенних мелодій їхнє органічне перетворення в різних жанрах і формах сучасної музики це лише одна ознака композиторського стилю Віталія Кирейка. (2) Твори метця що насичені романтичною піднесеністтю почуттів і що позначені духовною чистотою м'яким ліризмом близькі ментальності українського народу. (3) Усі ці риси яскраво виявилися вже в одному з перших масштабних творів композитора опері «Лісова пісня» яка була створена за однойменною драмою Лесі Українки. (4) Поява опери стала значною подією в музичному житті України бо окриленість музики і щедрий розлив народних мотивів виявилися напрочуд близькими поетиці. (5) А наступна опера яка була написана за мотивами повісті Ольги Кобилянської У неділю рано зілля копала засвідчила що композитор спроможний піднятися до найвищих музичних вершин. (6) Творчість Віталія Кирейка здобула заслужене иизнання збагативши українську композиторську школу (За М. Загайкевич).

А  Підрядні означальні частини є в реченнях       1                2               3               4               5              6

Б  Тире між підметом і присудком треба поставити в реченні       1                2               3               4               5              6

В  Складнопідрядним з обставинним причини є речення       1                2               3               4               5              6

Г  Складнопідрядним з послідовною підрядністю є речення       1                2               3               4               5              6

Ґ  Кому не треба ставити між однорідними підрядними в реченні       1                2               3               4               5              6

Д  Відокремленою обставиною ускладнене речення       1                2               3               4               5              6

Е  Орфографічну помилку допущено в слові

1 мелодій  
2 метця 
3 ментальності
4 масштабних
5 однойменною
6 напрочуд

Є Орфографічну помилку допущено при написанні власної назви

1 Віталій Кирейко
2 Леся Українка
3 опера «Лісова пісня»
4 Україна
5 У неділю рано зілля копала
6 Ольга Кобилянська

Ж Орфографічну помилку допущено в написанні слова

1 пісенних
2 піднесеністтю
3 однойменною
4 житті
5 окриленість
6 зілля

242.   

Зробіть синтаксичний розбір зашифрованого речення.
 
Мене щемно огортає передчуття Shematychne zobrazhennya 152xx.jpg , коли за селом стихає гул Shematychne zobrazhennya 152 1.jpg , коли в тиші ночей на землю починають падати Shematychne zobrazhennya 152 2.jpg та Shematychne zobrazhennya 152 3.jpg (В. Думанський).Узагальнення до теми «Безсполучникове складне речення»


Схема синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

1. Записати речення для розбору.
2. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).
3. Визначити вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).
4. Довести, що речення складне (знайти і підкреслити граматичні основи — дві та більше).
5. Визначити різновид безсполучникового речення (речення з однотипними частинами, речення з різнотипними частинами).
6. Визначити змістові відношення між частинами складного речення (послідовності, зіставні, протиставні, пояснювальні, часові, умовні, причиново-наслідкові).
7. Обґрунтувати вживання розділових знаків.
8. Кожну частину безсполучникового речення розібрати як просте речення (двоскладне/односкладне, поширене/непоширене, повне/неповне, ускладнене/неускладнене); підкреслити другорядні члени.
9. Накреслити схему речення.


Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

Хай ростуть колосочки із моєї руки, хай землі моїй сниться пшениця (П. Перебийніс).

Спонук., неокл., складн., безсполучн., відношення зіставності, кома відокремлює одну частину речення від другої.
I  част. — двоскл., пошир., повне, неускл.
II част. — двоскл., пошир., повне, неускл.

[  ],   [  ].


Завдання для самоперевірки

286.   

Дайте відповіді на запитання.

1. Яке складне речення називається безсполучниковим?
2. Як поєднуються частини безсполучникового складного речення?
3. Який розділовий знак ставиться між частинами безсполучникового складного речення, що виражають одночасність, послідовність, наслідковість дій і тісно пов'язані за змістом? Наведіть приклади.
4. У яких випадках між частинами безсполучникового складного речення вживається крапка з комою?
5. Коли між частинами безсполучникового речення ставиться двокрапка? Наведіть приклади.

287.   

Виконайте тестові завдання.

1. Які з поданих речень не є безсполучниковими складними?

А Але він не зрадів: йому більше вже хотілося хмар і дощу, ніж сонця (М. Коцюбинський).
Б По однім боці хвилювалося жито, по другім — жовтіла глиняна круча, з чубком червоних маків (М. Коцюбинський).
В Тепер поле все ширше розкривало свої рамена, все далі розстеляло свою одежу (М. Коцюбинський).
Г Жовті палички цвіту тихо гойдались на волосинках вздовж колосків, і непомітний пилок золотився на сонці (М. Коцюбинський).
Ґ Великі каміння холоділи під слизьким мохом, голі корені смерек заплітали стежки, вкриті верствою сухої глиці (М. Коцюбинський).

2. У яких реченнях двокрапка і тире вжиті між частинами безсполучникового складного?

А Від Романових яблук на стовпцях польова доріжка змінюється на наших очах: сіра, буденна, у пилюці, вона стає зовсім інакшою — лежить між стернями уже весела, святкова, до самої Тернівщини вся просто засвітилася від тих яблук! (О. Гончар).
Б Усе: і небо, і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно, і тривожний крик птиці, і невисока росиста отава — сповіщало, що літо здає ключі сумовитій осені (М. Дашкієв).
В Старий Горицвіт мав багато щасливішу вдачу: думав про землю — розмовляв із землею, бачив зорі — говорив з ними, ходив біля вуликів — знаходилось слово і для бджіл (М. Стельмах).
Г М. Рильський писав: «Ми пишаємося нашою прекрасною мовою, ми любимо її — і ми повинні дбати про неї, бо вона — знаряддя людської мислі, бо вона — крила нашої пісні».
Ґ Без жертв, без зусиль і злигоднів не можна жити на землі: життя — не сад, у якому ростуть лише квіти (П. Тичина).

3. Яке з безсполучникових складних речень складається із шести частин-речень?

А За все, за все призначена ціна: за радість треба платити мукою, за зустрічі ми платимо розлукою, нікого ця розплата не мине (С. Крижанівський).
Б Позавчора роз'їдала байдужість, учора — зневіра, сьогодні — бажання солодко жити за рахунок чужої праці (І. Кирпель).
В Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю (Народна творчість).
Г А згори лине жайворонкова пісня: доноситься голос, як срібний дзвіночок, — тремтить, переливається, застигає в повітрі (Панас Мирний).
Ґ Надокучливо співає шпак. Він імітує солов'я і сам здивовано запитує когось: чи добре (В. Винниченко).

4. Яке з поданих речень є безсполучниковим складним з однотипними частинами, що виражають послідовність дій?

А Люблю хати древлянського Полісся, де кущ туману, як бузок, розрісся (Л. Костенко).
Б І небо, і земля — усе одпочива; все ніч під чорною запаскою хова (С. Гулак-Артемовський).
В Хмарки біжать — милуюся (П. Тичина).
Г 3 ледачим скрізь біда: хоч верть-круть, хоч круть-верть (С. Гулак-Артемовський).
Ґ Спаде на землю журавлиний клекіт, в гаю почую знов я солов'я (П. Ярмоленко).

5. У яких випадках тире вжите між частинами безсполучникового складного речення?

А Бідність і багатство — єсть то божа воля; з милим їх ділити — ось щаслива доля (І. Котляревський).
Б Хоче щось сказати — і слова не промовить (Григорій Квітка - Основ 'яненко).
В Я ж землі під собою не чую — я мов у раю (Григорій Квітка - Основ 'яненко).
Г Буду, — каже, — тебе, моя зозуленька, як око, берегти (Григорій Квітка-Основ'яненко).
Ґ Троянці покотом лежали і на дозвіллі добре спали - Еней і сам уклався спать (І. Котляревський).

6.До якого з поданих речень можна дібрати синонімічне безсполучникове складне з однотипними частинами?

А Здавалось, чути було, як стогне земля (О. Довженко).
Б Я щасливий, що не став злим (О. Довженко).
В У нього зовсім не кучеряве волосся, але у нього кучерява душа, думка, фантазія (В. Сосюра).
Г Як згадає він рідну країну, затремтить його серце сумне (Леся Українка).
Ґ Як захоче їсти, так на гору вивезе (Народна творчість).

288.

Прочитайте текст (у ньому допущено орфографічні помилки і пропущено розділові знаки). Виконайте тестові завдання.

(1) Наче зими лежали по мертвих горах. (2) Та ось з-за гори встає вже бог-сонце і вкладає свою голову в землю. (3) Зрушились, зими збудились води задзвеніла земля од співу потоків. (4) Розсипалось сонце пилом квіток легким ходом ідуть по царинках нявки під ногами у них зеленіє перша трава. (5) Яскраво зеленим духом духнули смереки ніжно-зеленим сміхом засміялися трави. (6) На всьому світі тільки дві барви в зеленій земля в блакитній небо. (7) Тихо дзвонить хвоя смерек тихо шепчуть ліси холодні сни літньої ночі плачуть дзвінки корів гори безперестанку спускають сум свій у потоки. (8) 3 лускотом і зойком летить десь у долину зрубане дерево знову тиша (За М. Коцюбинським).

1. Які речення належать до безсполучникових?
А 1,2    Б 2,3    В 7, 8

2. Кому між частинами безсполучникового складного речення треба поставити в реченні:
A 3    Б 6    В 8

3. Двокрапку вжито в реченні:
А 5    Б 6    В 7

4. Тире вжито перед другою частиною безсполучникового речення (означає швидку зміну подій) у реченні:
A 3    Б 4    В 8

5. Однорідні присудки вжито в реченні:
А 1    Б 2    В 7

6. Орфографічну помилку допущено в написанні слова:
А яскраво зеленим
Б ніжно-зеленим
В бог-сонце

289.

Зробіть синтаксичний розбір зашифрованого речення.

Shematychne zobrazhennya 177 1.jpg зал Shematychne zobrazhennya 177 2.jpg ло овечу вовну, розклавшись Shematychne zobrazhennya 177 3x.jpg в ній, запалило Shematychne zobrazhennya 177 4xx.jpg зеленим Shematychne zobrazhennya 177 5.jpg , за вівчарами ідуть довгі їх тіні (М. Коцюбинський).


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з української мови, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.