KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості роботи із зображеннями у програмі MS Publisher

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Особливості роботи із зображеннями у програмі MS Publisher


Термін  «зображення»  під  час  роботи  в  середовищі  програми  MS  Puhlisher  використовується  для  позначення  вмісту  файлів  різних  графічних форматів  і джерел  графіки,  включаючи  такі  графічні  елементи:  прямокутник,  коло,  стрілка,  лінія  або  автофігура;  об’єкт  WordArt;  малюнки.  До малюнків  можна  віднести:  окремі  графічні  файли  у  форматах  GIF, JPEG, BMP,  WMF,  TIF  і  PNG  тощо;  колекції  картинок;  скановані  фотографії  або зображення, одержані за допомогою цифрової камери.

Аналогічно до того, як текст розміщується в написах публікацій, створених за допомогою програми MS Publisher, кожний малюнок розташовується в  контейнері,  який  називається рамкою.  Можна  розмістити  зображення  у потрібному місці сторінки, включаючи текстове поле, змінити його розмір  і  вигляд, аналогічно до роботи з текстом.

Існує два способи вставляння нового малюнка в публікацію:

 • заміна малюнка-заповнювача  в  готовій рамці  за допомогою вказівки Змінити малюнок;
 • створення  нової  рамки  за  допомогою  кнопки  Малюнок,  що  роз­міщується на панелі інструментів Об'єкти, й вставляння в неї потріб­ного зображення.

В  обох  випадках  на  першому  кроці обирається джерело нового зображення (мал. 22.5):

Зображення

 • Колекція  картинок:  відкриється  область завдань Колекція картинок, де можна знайти для  вставки картинку, фотографію,  кліп  або аудіофрагмент;
 • Малюнок із файла: відкриється діалогове вікно Додати картинку, у якому можна вибрати графічний файл;
 • Зі  сканера або фотокамери. Якщо до комп’ютера приєднано сканер або цифрову фотокамеру з  відповідним  інтерфейсом,  у публікацію можна додати зображення безпосередньо із приєднаного обладнання.

Після того як малюнок розміщено у рамку на сторінці публікації, можна гак само, як і в текстовому процесорі, змінювати його місце розташування і розміри, виконуючи такі дії: переміщення, зміна розмірів із збереженням вихідних пропорцій (для цього використовується клавіша Shift), обрізуван­ня для видалення зайвих частин.

Можна змінювати зовнішній вигляд розміщеного в рамку малюнка, ви­конуючи дії:

 • додавання  кольорової  або  художньої межі —  для  цього  використо­вується кнопка Формат малюнка, за якою можна у діалоговому вікні Формат малюнка на вкладинці Кольори та лінії встановити потрібні значення параметрів форматування;
 • додавання фону  за допомогою  кнопки  Формат малюнка й  значень параметрів на вкладинці Кольори та лінії;
 • перефарбування малюнка за допомогою кнопки Формат малюнка й використання відповідного параметра на вкладинці Малюнок.
 • зміна контрастності й яскравості за допомогою відповідних кнопок.

Керуючи зміною типів обтікання тексту навколо малюнка, можна вста­новлювати різні варіанти взаємного розташування малюнків і тексту.

Крім малюнків, до публікацій можна додавати й  інші зображення — як спільні  для  програм,  що  належать  до  пакета  Microsoft  Office,  графічні об’єкти (автофігури, об’єкти WordArt.), так і спеціальні об’єкти з бібліотеки макетів Microsoft Office Publisher.

Які  графічні об’єкти містяться у бібліотеці макетів Microsoft Office Publisher?

Вправа 22.3.1. Заміна малюнків із стандартного макета інфор­маційного бюлетеня.

Завдання.  На  першій  сторінці  інформаційного  бюлетеня Блоґосфера.pub замінити малюнок на зображення, що містить­ся у файлі Блoґu.jpg на СD-диску в папці Публікації.

1.  Відкрийте файл Блоґосфера.pub, що зберігається  в папці Публікації вашої структури  папок.

На екрані  відобразиться  перша сторінка  публікації.

2.  Натисніть  кнопку  Масштаб   (на  панелі  інструментів  Стандартне) і оберіть значення 75%.

Зверніть увагу, що малюнок,  розміщений  на першій  сторінці шаблону, згруповано з підписом. Клацніть мишкою на підписі і потім на малюнку.

3.  У контекстному меню малюнка оберіть вказівку Змінити  малюнок/із файла  (мал. 22 .6).

 • Якщо  розміри  вставленого  малюнка  відрізняються  від  розмірів малюнка  із  стандартного  шаблону,  то  між  малюнком  і  його  підпи­сом  може  з’явитися  значний  за  розмірами  проміжок.  Для випра­влення  оберіть  вказівку  меню  Розташування / Розгрупувати.   Клац­ніть  в  іншому місці  на  сторінці  й  потім  на  малюнку.  Натискайте  на клавіатурі  клавішу зі  стрілкою,  щоб  покроково  перемістити  малю­нок  у  положення,  коли  його  рамка  розміщується  безпосередньо над текстовим  полем  підпису.  Згрупуйте  ці  об’єкти.

Зміна малюнка

4.  Оберіть джерело нового малюнка,  вкажіть файл Блоґи.jpg,   що розміщуєть­ся на CD-диску в папці Публікації,  та  натисніть кнопку Додати.

5.  Змініть текст автозаповнювача,  що містить підпис під малюнком,  на означення  блоґу:  Блоґ (англ.  blog,  від «web  log»)  —  мережний журнал  або що­денник подій.

За  потреби  натисніть  клавішу  F9  для  збільшення  масштабу  відображення об’єкта.

Змінити  значення  параметрів  форматування  вставленого  зображення можна за допомогою вказівки меню  Формат/Картинка  чи  за допомо­гою кнопок панелі інструментів Настройка зображення (7). Текст підпису форматується за відомими правилами форматування тексту засобами програм пакета MS Office.

6.  Збережіть внесені до публікації зміни.

Вправа 22.3.2  Додавання малюнків до інформаційного бюлетеня.

Завдання. Нa  другїй  сторінці  інформаційного  бюлетеня  Блоґосфера.pub  додати  картинку  із  онлайн-колекції та  налаштувати  параметри  її форматування.

1. Відкрийте файл Блоґосфера.pub, що зберігається в папці Публікації вашої структури папок, та перейдіть до другої сторінки  бюлетеня.

2.  Натисніть  кнопку  Очистити  рамку  малюнка,  що  розміщується  на  панелі інструментів  Об’єкти,  або оберіть  вказівку  меню  Вставка/Малюнок /Очистити  рамку малюнка.

До сторінки публікації буде додано ще один об’єкт із стандартними зна­ченнями параметрів його форматування.

3.  До введеної  рамки  додайте  зображення  з  колекції  картинок.  Для  цього:

 • виконайте  вказівку Змінити  малюнок/Картинки контекстного меню рам­ки  малюнка  (8 ) ;
 • в області завдань Колекція картинок  уведіть у  полі Шукати ключове слово: блоґи, а потім натисніть кнопку Почати.  Виділіть потрібне зображен­ня  і  воно буде  вставлене  на  сторінку  як новий  малюнок. Картинка  зберігається  у   колекції  кліпів,  що  розміщується  на  веб-вузлі Microsoft  Office  Online,  про  що  свідчить спеціальна  позначка  у   лівому нижньому куті  ескізу  картинки.У  разі  відсутності  доступу  до  Інтернету  потрібне  зобра­ження  можна  знайти  на  CD-диску  у  папці  Публікації чи вставити іншу картинку з колекції картинок, що зберігаєть­ся на вашому комп’ютері.

4. За  потреби змініть  розміри  та місце  розташування  малюнка.

5. Збережіть  внесені до  публікації  зміни.

Опишіть  у  зошиті  призначення  кнопок  панелі  інструментів Об'єкти та елементи меню Вставка  (мал. 22.7). За потреби ско­ристайтесь прийомом затримки мишки.

Панелі інструментів Об'єкти та елементи меню Вставка


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.