KNOWLEDGE HYPERMARKET


Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях


Про те, чим неповні речення відрізняються від повних та коли в неповних реченнях ставиться тире


167 Порівняйте речення, записані ліворуч, із відповідними реченнями, виділеними в діалозі. Чим зумовлена відсутність деяких слів у виділених реченнях? Чи можна відновити ці слова з інших речень діалогу? Поясніть, чому виділені речення є неповними. Яка їхня роль у мовленні?

1. Книгарня знаходиться в центрі міста.       
2. До центру можна доїхати автобусом номер 7.
- Де знаходиться книгарня?
- У центрі міста.
- А чим можна доїхати до центру?
- Автобусом номер 7.

 

Структура

Неповними називаються речення, у яких пропущено один або кілька членів речення, необхідних для цілісної граматичної структури. Цей пропуск добре відчутний, а відсутні члени речення можна легко відновити.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.90-1.jpg
Неповні речення, як і повні, можуть бути поширеними і непоширеними, односкладними і двоскладними, а також частинами складного речення.
Неповні речення можуть бути контекстуальними і ситуативними.

Контекстуальні речення

У контекстуальних неповних реченнях пропущений член відновлюється з контексту (найближчих речень тексту). Причиною пропуску є те, що слово вже вживалося і немає потреби його повторювати. Приклади: Червоними озерами цвіли в лісосмузі маки. Синіми озерами біля них - сокирки (М. Вінграновський).

Ситуативні речення

У ситуативних неповних реченнях пропущений член відновлюється з мовленнєвої ситуації. Причиною пропуску є те, що всі учасники розмови знають, про що йдеться. Наприклад, під час гри у футбол один гравець вигукує: «Пасуй мені!». Із ситуації спілкування зрозуміло, що в цій фразі йдеться про м'яч.

Пропуск присудка

Неповними також є речення з пропущеним присудком, який не можна відновити ні з контексту, ні з ситуації. На пропущений присудок указують наявні в реченні обставина чи додаток. Наприклад:Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.90-2.jpg У цьому реченні є обставина, яка допомагає уявити присудок: зорі (є, світять, сяють тощо) в небі. Отже, структура цього речення така:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.90-3.jpg

Особливості вживання

Неповні речення широко вживаються в розмовному, художньому та публіцистичному стилях. Особливо характерні вони в діалогічному мовленні. Неповні речення допомагають уникнути невиправданих повторів слів, стисло й динамічно викласти інформацію. Пропуск членів речення робить спілкування зручним, жвавим, невимушеним.


Зверніть увагу!
Речення з пропущеним підметом чи присудком є двоскладним, а не односкладним. Наприклад: Андрій три роки прожив у Вінниці. Знає тут усі місця. Друге речення є двоскладним неповним (пропущений підмет Андрій).


168 І. Прочитайте виразно текст. Доведіть, що виділені речення є неповними, відновіть у них пропущені члени. Прочитайте текст удруге з відновленими членами речення. Який варіант досконаліший? Розкажіть, з якою метою вжито в тексті неповні речення.
Учителька Надія Петрівна ввійшла в клас:
- Сідайте... Сашко, це правда, що з вашого села сьогодні втік із кузні Сіроманець?
- Втік, - відповів Сашко і сів.
- Ти сам бачив? - запитала Надія Петрівна.
- Бачив.
- Діти, де живуть вовки?
- У лісі, - хором відповів клас.
- У лісі. А от ти, Сашко, ходиш лісом до школи. Невже тобі немає асфальтованої дороги?
- Надіє Петрівно, - важко підвівся Сашко, - хай нею ходить хто хоче. А я люблю лісом (М. Вінграновський ).
II. Знайдіть у тексті звертання, визначте, чим вони виражені.


169 Накресліть за зразком схеми виділених неповних речень, позначаючи в дужках пропущені члени. Чи можна відновити ці члени речення? Як?
Зразок:Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.91.jpg
1. Не хотіла коза на торг, так потягли (Нар. творчість). 2. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена — червону калину (Нар. творчість). 3. Над зеленим узгір'ям ранкове сонце (І. Цюпа). 4. Стежечка розходилась на два боки. - Ліворуч! - звелів старий (І. Багряний ). 5. «Діду, а куди лебеді полетіли?» - «На тихі води, на ясні зорі», -пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід (М. Стельмах). 6. Хилило на сон. А в кущах десь прокинулась і намагалася зігрітись мрійноголоса пташка. Віщувала ранок (І. Багряний). 7. Дитя пожадливо накинулось на супчик, не відмовилось і від каші з підливою. Тільки на компоті «забастувало». - Не можу більше (С. Музиченко).
8. А я ходжу. Рівним, розміреним кроком, через усю хату, з кутка в куток
(М. Коцюбинський ).


Зверніть увагу!
Те, що в односкладному реченні є лише один головний член, не означає, що речення неповне, оскільки другий головний член не передбачений його структурою. Односкладне речення є неповним тоді, коли в ньому пропущено цей головний член або інший потрібний другорядний член речення.


170І. Випишіть спочатку неповні речення, а потім - повні. У дужках біля кожного речення зазначте, односкладне воно чи двоскладне. Підкресліть члени речення.
1. Всяке діло починай з голови (Нар. творчість). 2. Надворі ясна холодна ніч (Ірина Вільде).3. Вже де-не-де й димок із димаря (Л. Костенко ). 4. Над пам'яттю простягнуто мости (В. Коротич).5.А під горою крейдяною дорога біла (О. Ковалевський). 6. Несподівано, раптом у чорну тишу щось впало. Живе, веселе, безтурботне (М. Коцюбинський). 7. Згадав черешню білу-білу й подвір'я в пишнім спориші (О. Квітневий).
II. Визначте частини мови виділених слів, поясніть їх написання.


171 Два - чотири - всі разом! Поміркуйте, чи можуть односкладні називні речення бути неповними. Чому?


Тире в неповних реченнях

Якщо на місці пропущеного члена речення у вимові робиться пауза, то на письмі ставимо тире.
Наприклад: 1. На небі - сонце (М. Коцюбинський). 2. Ранні пташки росу п'ють, а пізні - слізки ллють (Нар. творчість ).


172 І. Прочитайте вголос речення, дотримуючись норм літературної вимови. Прочитайте речення вдруге, відновлюючи пропущені члени. Простежте, як змінюється характер розповіді. Поясніть уживання тире.
1. На видноколі - сиві тополі, вітер у полі колише ковиль (С. Фо-менко). 2. В просвітку дерев - віддзеркалення міста (О.Делеменчук). 3. А в небі - райдуга-веселиця (М. Ткач). 4. Андрій додому поспіша, а сонце - у зеніт (О. Підсуха). 5. На душі - пізній сніг (О. Таран). 6. Око бачить далеко, а розум - ще далі (Нар. творчість). 7. Дерева розправляють сонні віти, над ними угорі - пташиний спів (С. Жуковський).
II. Визначте, які з поданих речень є складними. Пригадайте і запишіть два прислів'я, у структурі яких є неповні речення.


173І. Відредагуйте речення, уникаючи невиправданих повторів слів і ставлячи, де можливо, на місці пропущених членів речення тире. Укажіть неповні речення.
1. Кров свою віддам твоїй калині, пісню свою віддам травам, птицям і лісам... (За М. Луковим). 2. Я закоханий в синь океану, а ще дужче я закоханий у зорі рум'яні (За В. Сосюрою). 3. Багаття ніколи не насититься дровами, а земля ніколи не насититься багаттям (Нар. творчість). 4. Пташка красна своїм пір'ям, а людина красна своїм знанням (Нар. творчість). 5. Не хоче півень на чуже весілля, та несуть півня на чуже весілля (Нар. творчість).
II. Прочитайте відредаговані речення з правильною інтонацією.


174 Попрацюйте в парах. Розгляньте репродукцію картини О. Андреєва, обговоріть, що на ній зображено. Складіть спільно і запишіть за картиною два прості неповні речення, а також два складні речення, одна з частин яких була б неповним реченням.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.93.jpg
О. Андреєв. Ранок


175 Випишіть із текстів неповні речення, підкресліть члени речення. У дужках біля кожного речення вкажіть пропущені члени. Простежте роль неповних ' речень у вираженні авторського задуму, зокрема у створенні динамізму, психологічної напруги висловлення.
1. Ми з Митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила Митькова бабуся...
- Уявляєш собі? - казав Митько. - Ліс. А в лісі озеро. А на березі курінь. А в курені - ми. А поруч багаття. І казанок із юшкою. І роби собі, що хочеш. Хоч на голові стій. А кругом - ні душі (Я. Стельмах ).
2. Море спить. Точнісінько, як людина. Високо здіймає груди, схропує сонно, ліниво... Коли море спить, вже ніяка сила його не розбудить. Ліниво похлюпує об камінь хвильками, полощеться тихо, сонно, розніжено (Ю. Збанацький).
3. Ох і очеретяна ж річка Оскіл! Ох і рибна ж вона! А яка вода в Оскалі! Лагідна, ласкава, м'яко-шовкова! (Остап Вишня).


176Спишіть складні речення, підкресліть їхні частини, які за будовою дорівнюють неповним реченням. З'ясуйте роль неповних речень та які члени у них пропущено.
1. Найдорожча пісня - недоспівана, а найліпша - та, що не знайду (П. Осадчук). 2. Спрямуй думок своїх потік в подій нестримний плин, щоб день прожить, неначе вік, а вік - мов день один (М. Сингаівський). 3. За селом розлогі поля, синіє ліс, летять птахами хмаринки і хмаринками птахи (У. Самчук). 4. Сіяло сонце, в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї (Т. Шевченко). 5. По той бік Дніпра жовтіють піски, далі луки, а ще далі в синьому мороці плавають обриси лісів (О. Гончар).


177 І. Прочитайте гумореску за ролями. Які репліки діалогу є неповними реченнями? Чим зумовлений пропуск членів речення?
Буйні предки.
Вдарив батько спересердя хлопчика малого.
Той поплакав, переплакав та й питає в нього:
- Тебе, татку, бив твій татко?
- Бив, та ще й немало.
- Ну, а татка твого били?
- Теж перепадало.
І сказало хлопченятко, заломивши ручки:
- Тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки.
(П. Глазовий )
II. Спробуйте у вільний час написати свою гумореску у формі діалогу, використовуючи неповні речення.


178Складіть і розіграйте діалог (8-9 реплік), можливий у такій ситуації: ви з товаришем (подругою, однокласником) обговорюєте останній випуск улюбленої телепередачі. Використайте в діалозі неповні речення.


179 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів (на вибір).
Варіант А. Випишіть із газетної чи журнальної статті уривок тексту з неповними реченнями. З'ясуйте, з якою метою автор ужив ці речення.
Варіант Б. Випишіть із підручника української літератури уривок художнього тексту з неповними реченнями. З'ясуйте, з якою метою автор ужив ці речення.Висновки.
1. Незважаючи на відсутність деяких членів речення, неповні речення повністю задовольняють потреби спілкування, виражають закінчену думку.
2. Неповні речення треба відрізняти від односкладних, у яких наявний тільки один головний член речення, а другого немає і бути не може.


Проект.
Об'єднайтеся в групи. Підготуйте і проведіть у класі прес-конференцію на тему «Односкладні речення. Неповні речення». Інформаційний привід прес-конференції -розповісти про різні види речень.
і оберіть для своєї групи вид односкладного речення, який вам найбільше подобається;
ш підготуйте вступне слово вашої групи на прес-конференції, у якому поясніть, чому вирішили взяти участь у конкурсі, кого вважаєте своїми основними конкурентами, розкажіть про особливості та роль вашого виду речень (форма виступу може бути довільною; важливо - зацікавити слухачів);
і підготуйте 2-4 запитання до учасників інших груп щодо їхніх видів речень. При цьому не забудьте продумати, від імені якої газети, журналу чи телеканалу ви ставитимете запитання.

Хід прес-конференції.
1. Вступне слово групи (до 5-ти хвилин).
2. Відповіді на запитання журналістів.
Обміняйтеся ролями і проведіть прес-конференцію ще раз.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Книги та підручники онлайн, учням та вчителям на допомогу, планування уроків української мови для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.