KNOWLEDGE HYPERMARKET


Порядок розміщення зображень у різних шарах текстового документа

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Порядок розміщення зображень у різних шарах текстового документа


Графічні  об’єкти  у  текстовому  документі MS Word розміщуються  в  ша­рах, які розташовуються один під іншим. Перший намальований об’єкт зна­ходиться  з  самого  низу,  другий  розташовується  над  першим,  третій —  над другим  тощо.  Якщо  два  об’єкти  перекриваються,  то  повністю  буде  видно верхній.

Крім  того,  текстовий  процесор  MS  Word містить  особливий  шар  для розміщення тексту.  На панелі  інструментів Малювання є вказівка Порядок,  за допомогою якої можна змінити порядок відображення шарів  (мал.  13.4).

Для  того  щоб  розташувати  будь-який  малюнок  (картинку,  автофігуру, фото, об’єкт WordArt) під текстом, слід спочатку виділити це зображення та перемістити  його  до  шару,  в  якому  не  розташовано  основний  текст  доку­
мента. Тепер залишається за допомогою мишки перемістити зображення на текст та вибрати потрібну вказівку.

Інструменти Малювання


Як до зображення додати  рамки  й тінь?

Які  інструменти дають змогу вирівнювати  графічні об’єкти?

Вправа.  13.4.  Зміна значень  параметрів форматування  вставле­ного зображення.

Завдання. До текстового файла Ван  Гог.doc вставити зображення, що зберігаються  на  СD-диску  в  папці  Текстовий  процесор\Живопис\Ван Гог,  та  замінити  заголовок  на  об’єкт  WordArt.  Змінити  яскравість  та контрастність малюнків. Малюнок із зображенням картини Со­няшники зробити підкладкою для тексту.  Змінити взаємне роз­ташування зображень  і тексту за зразком  (мал.  13.6).

1.  Відкрийте документ Ван Гог, що зберігається  на СD-диску в папці  Текстовий процесор\Живопис\Ван Гог,  та  збережіть  його  у  папці Текстовий процесор вашої структури папок.

2.  Змініть заголовок документа на об’єкт WordArt.

Для цього:

  • виберіть  вказівку  Вставка/Малюнок/Об’єкт  WordArt  та  в  діалоговому вікні Колекція WordArt оберіть стиль оформлення тексту;
  • виріжте  з  документа  Ван  Гог текст  заголовка  Вінсент Віллем  Ван  Гог, вставте  в область  Текст діалогового  вікна Зміна  тексту WordArt, змініть параметри форматування тексту та клацніть на кнопці ОК.

3.  Вставте  в документ портрет живописця, що зберігається у файлі з  іменем Портрет.jpg  на  СD-диску  в  папці  Текстовий  процесор\Живопис,  та  збіль­шіть  його  яскравість за допомогою  кнопок  панелі  інструментів  Настройка зображення.

4.  Розмістіть текст, малюнок та об’єкт WordArt за зразком  (мал.  13.5).

Малюнок та об’єкт WordArt

Для цього:

  • виділіть об’єкт WordArt та, за допомогою вказівки Вільне обертання роз­ділу Повернути/відобразити панелі інструментів Малювання, змініть по­ложення цього графічного об’єкта, як показано на малюнку 13.5;
  • змініть розміщення фігурного тексту,  задавши у діалоговому вікні Фор­мат WordArt,  що  відкривається  за  вказівкою  меню  Формат/WordArt на вкладинці  Розташування,  значення  параметра  Обтікання  текстом —   за текстом,  а  для  портрета  художника  —   значення  за  контуром  та  вста­новіть  перемикач у положення  за  правим  краєм у  групі  Горизонтальне вирівнювання, що міститься у діалоговому вікні Формат малюнка.

5.  Вставте  в документ малюнок з файла  Соняшники.jpg,  що зберігається  на CD-диску в  папці  Текстовий  процесор\Живопис,  та  зробіть  його  підклад­кою,  вибравши  вказівку Підкладка із списку,  що  розкривається  натиснен­ням кнопки Меню «Зображення» панелі  інструментів Настройка зобра­ження;

6.  Додайте до документа інші зображення, що зберігаються на CD-диску в папці Текстовий процесор\Живопис, та розмістіть їх так, як показано на малюнку  13.6.  Для  картини  Соняшники  встановіть  однакові  розміри  ширини  і висоти,  для  зображення  монети  Ван  Гог застосуйте  вказівку Відобразити зліва направо (мал.  13.3) та для підпису зображення монети встановіть Порядок/Перемістити вперед  (мал.  13.4).

7.  Збережіть результати роботи в тому самому файлі.

Pображення


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.