KNOWLEDGE HYPERMARKET


Початок національного відродження. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 5 клас. Повні уроки>> Історія України: Початок національного відродження. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань з елементами гри.

Мета

Формування системних знань учнів про національне відродження на українських землях.

Завдання

  • повторення та закріплення домашнього завдання;
  • засвоїти знання про передумови та початок національного відродження;

План уроку

1. Західноукраїнські землі у складі австрійської імперії.

2. Національне відродження в Україні.

3. Кирило-Мефодіївське братство.

Хід уроку

Організаційний момент

Привітання вчителя, пояснення теми уроку, мотивація, перевірка домашнього завдання.

Пояснення нового матеріалу


Перші ознаки зростаючого інтересу до культурних аспектів національної проблеми з'являються на початку XIX ст. в древньому місті Перемишлі - центрі греко-католицької єпархії, де була семінарія і багаті бібліотеки. Перемишльське духовенство славилося своєю освіченістю.


Іван Могильницький


Іван Могильницький 


Найвидатнішим представником перемишльського гуртка був Іван Могильницький - високопоставлений церковний ієрарх, який відав у єпархії справами початкової освіти. У 1816 р. за підтримки єпископа Михайла Левицького Могильницький організував так зване "клерикального суспільство", первісна мета якого полягала у популяризації Священного писання для українських селян на їхній рідній мові.


Практичні результати діяльності товариства Могильницького були досить скромні і звелися до видання кількох молитовників та букварів, а саме воно незабаром розпалося. Крім перемишльського гуртка, у 1820-ті роки ще кілька антикварів-одинаків у Східній Галичині збирали історичні та фольклорні матеріали. Це історики Михайло Гарасевич та Денис Зубрицький, а також лінгвісти та етнографи Йосип Левицький та Йосип Лозинський. Проте вплив їх робіт на розвиток національної самосвідомості в Західній Україні було обмеженим, бо всі вони були написані на латині, німецькою або польською.


У 1830-і роки центр діяльності, спрямованої на піднесення національної самосвідомості, перемістився до Львова. Тут виходять на авансцену молоді; ідеалістично налаштовані семінаристи, захоплені гердеровскімі ідеями. Лідером їх гуртка був 21-річний Маркіян Шашкевич. Разом зі своїми близькими однодумцями - високоосвіченим Іваном Вагилевичем та енергійним Яковом Головацкім - Шашкевич створив творче тріо, що стало відомим під назвою "Руська трійця". У 1832 р. навколо них згуртувалася група студентів, задати складний метою: підняти місцевий діалект до рівня літературної мови, не вдаючись при цьому до церковнослов'янською і іноземних запозичень.


руська трійця


Відео-хвилинка.

Зв"язок із сучасністю: Руська трійця.

Греко-католицьким ієрархам сама ідея представлялася досить сміливою, якщо не божевільною. Надихав "Руську трійцю" і приклад друзів на Заході - діячів чеського національного руху, який набрав стадію розквіту.


Найближчим практичним результатом діяльності "Руської трійці" стало видання альманаху "Русалка Дністрова". Тут були зібрані народні пісні, а також вірші та статті на історичні теми, написані на місцевому діалекті. Під впливом "Русалки Дністрової" починався повільний, але неухильний процес переорієнтації західно-української інтелігенції на свій власний народ.русалка дністрова


Одним з показників активізації суспільно-політичного руху було виникнення політичного гуртка петрашевців у Петербурзі і Кирило-Мефодіївського товариства в Києві.


Таємна політична організація, названа на честь прославлених слов'янських просвітителів "Слов'янським товариством св. Кирила і Мефодія", виникла в Києві в січні 1846р. Товариство передбачало звільнення і об'єднання слов'янських народів, які перебували під гнітом іноземних загарбників - турецьких, австрійських, угорських і німецьких феодалів. Засновники товариства вчитель Н.І. Костомаров, чиновник Н.І. Гулак і студент В.М. Білозерський своїм першочерговим метою ставили поширення ідей єдності слов'янських народів.


"Книга буття українського народу" містила вимогу вільного розвитку культур "всіх слов'янських народів". Більш того, пропонувалося сформувати слов'янську федерацію на зразок Сполучених Штатів Америки, з усіма належними демократичними інститутами і зі столицею в Києві. На думку Костомарова та його однодумців, сучасне їм українське суспільство, саме принижене і пригнічений з усіх слов'янських суспільств, одночасно є і "самим рівноправним", оскільки не має своєї власної знаті.


книга буття

Незважаючи на відносно безневинний характер Кирило-Мефодіївського товариства, царський уряд вирішив все ж приблизно покарати його організаторів. Костомаров, Куліш та інші помірковані члени суспільства відбулися порівняно легко - короткочасної посиланням, як правило, в губернські міста Росії, після чого їм було дозволено повернутися до викладання, літературних і наукових занять. Гулаку довелося три роки відсидіти в Шліссельбурзькый фортеці. Значення Кирило-Мефодіївського товариства є досить важливим для всієї подальшої української історії. По-перше, це була перша спроба інтелігенції, нехай і нездійснена, просунути національний розвиток від "культурницького" етапу до політичного. По-друге, ця спроба привернула увагу царського уряду (який до цих пір намагалося розіграти "українську карту" проти "польського засилля в західних губерніях") до потенційної небезпеки "українофільства". Розправа з кирило-мефодіївця стала першим сигналом до антиукраїнського повороту в політиці офіційних кіл і ознаменувала початок довгої і безперервної боротьби, що розгорнулася між українською інтелігенцією та імперською адміністрацією.


У Східній Галичині успіхи національного руху були скромнішими, а головним його противником виявилася консервативна греко-католицька еліта.

Гра "Кирило-Мефодіївці

Учні діляться на дві команди. Текст вчителя:

Тепер ви - члени Кирило-Мефодіївського братства. Ви у далекому 1846 році. Що б ви зробити найперше, переслідуючи цілі вашої організації? Який би внесок зробили у розвиток української культури? Кожна команда пише список протягом 5 хв. Далі по-черзі зачитуємо. У кого буде найбільше раціональніших пропозицій - той переможець. Почали!


Т.Г. Шевченко
Знаменитий український поет Т.Г. Шевченко був великим українським революціонером-демократом. З малих років Т.Г. Шевченко пізнав тяжку долю кріпака, на все життя запам'ятав панщину, нещадний поміщицький гніт і безправ'я селянства.


Відео-хвилинка: зв"язок із сучасністю.
Шевченко отримав початкову освіту в парафіяльній школі, потім сам намагався вивчитися на художника-живописця. Але його пан - поміщик П. Енгельгардт вирішив інакше і в 1828 р. приставив талановитого юнака до свого двору в якості слуги-козачка. Гордий і непокірний Шевченко не схиляв голови перед барами, і за це йому доводилося тяжко розплачуватися.


Шевченко


В Академії художеств Шевченко став членом літературного гуртка, створеного II.Л. Рамазановим, В.І. Штернбергом, II.Т. Бориспільців та іншими її вихованцями. Тісні зв'язки з петрашівцями сприяли подальшому розвитку Шевченка як активного борця, захисника пригноблених народів, революційного демократа і громадського діяча. У Петербурзі Т.Г. Шевченко познайомився з багатьма діячами польського визвольного руху: Р. Жуковським, Р. Подберезький та ін. Під впливом передових ідей декабристів, А.С. Пушкіна, В.Г. Бєлінського, А.І. Герцена, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя формувалися революційно-демократичні погляди Т.Г. Шевченка, які знайшли відображення в його поетичних творах, стали основою його суспільно-політичної діяльності. Важке життя кріпосного селянства, його споконвічна боротьба проти гнобителів, ідеали визвольного руху стали темами поетичних творів Шевченка. У 1840 р. в Петербурзі вийшов у світ перша збірка його творів під назвою "Кобзар". Вірші, що увійшли до цієї збірки, - це протест проти експлуататорського ладу, початок самовідданої боротьби поета проти самодержавства і кріпосництва.


Широкий відгук мали заклики поета до селянства підніматися на боротьбу за свободу. Великий Кобзар прагнув взяти безпосередню участь у боротьбі за визволення трудящих. Закінчивши навчання в Академії мистецтв, він у травні 1845 р. знову прибув на Україні, де став учасником і натхненником суспільно-політичного руху. Подорожуючи по Україні, в містах і селах Чернігівщини, Полтавщини, Київщини. Волині, Поділля Шевченко знаходив друзів і: однодумців, розмовляв з простими людьми, читав їм свої твори, знайомив з передовими революційними поглядами.

Безсмертним гімном визвольної боротьби трудящих Україні став широко відомий "Заповіт" (1845), в якому поет вказував пригнобленого народу революційний шлях до свободи: "Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте". Проголошена у творі ідея селянської революції відбивала одвічні мрії народних мас про свободу і щасливого життя. Ідеї боротьби за знищення самодержавства і кріпосництва, соціальної революції Шевченка пропагував і в особистих бесідах з селянами.

У творах Шевченка вперше чітко формулювалася національна ідея: кожен народ має свою місію в історії.


заповіт

Підсумки уроку

Таким чином, соціально-економічна криза, що розгортається на території України, що перебуває під владою Австро-Угорщини, привів до пожвавлення суспільно-політичного і національного рухів. У результаті посилюється процес національної самоідентифікації, спостерігається розквіт культури і мистецтва, відбувається підвищення інтересу до національної історії та культурі. Величезний внесок зробив у розвиток демократії і великий український поет Т.Г. Шевченка, який особисто брав живу участь у Кирило-Мефодіївське товариство.

Домашнє завдання

1. Вивчення матеріалу теми за підручником.

2. Розповідати про діяльність Т.Шевченка.


Додаткове завдання (за бажанням): намалювати портрет Т.Шевченка чи іншого діяча заданого періоду, пов"язаного із культурним розвитком України.


Список використаних джерел:

1. Методика організації та проведення уроку - історичного брейн-рингу на тему: "Кирило-Мефодіївське товариство. Микола Костомаров" учителя Коляди І.

2. Урок на тему «Національний рух у XIX ст. на українських землях» О. Мокрогуз, завкабінетом Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  освіти та Л. Шолоха, учителя-методиста ,м. Чернігів  

3. Нартов В. Видатні особистості України: Факти, документи, оцінки.– Харків, 2007.

4. Король Ю.В. Історія України. К.: Академвидав, 2005. - 496с.
 
Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Коляда І.

Любименко В.

Мокрогуз О.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 5 клас