KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота № 6. Робота з таблицями

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Практична робота № 6. Робота з таблицями


Робота з таблицями

Таблиця 16.1

    Завдання  Кіль­кість балів
  1
  2
  3

У  папці  Практичні  роботи  вашої  структури  папок  створіть  папку Практична робота № 6.
  Завдання  1. Намалювати та встановити параметри налаштування властивостей таблиці  Розклад уроків за зразком
 1.1

У  папці  Практичні  роботи\Практична  робота  №  6  вашої  структури папок  створіть  новий  текстовий  документ  Розклад  уроків.doc.

                    Розклад уроків.doc


Для цього:

 • За допомогою спеціального   інструмента накресліть таблицю  8x7  за зразком.
 • Виділіть  таблицю  і  в  діалоговому вікні  Властивості таблиці  встановіть значення  параметрів,  як показано  на малюнку.

              

                   Розклад уроків.doc

Додатково  на  вкладинці  Клітинка  діалогового  вікна  Властивості таблиці встановіть Вертикальне вирівнювання —  по центру,  а для рядків  оберіть  із  запропонованого  списку  Режим  —   мінімум  для встановлення значення  їхньої висоти.

 • Виділіть  перший  та другий  стовпці  таблиці  та  в діалоговому вікні Межій заливка на вкладинці Заливка оберіть сірий колір заливки  клітинок.
 • Застосуйте  такі  самі  значення  параметрів  для  заливання першого рядка таблиці.
 • Об’єднайте клітинки, що розміщуються у шостому рядку та в першому стовпці таблиці,  за зразком.
 • Введіть у таблицю текст та відформатуйте його за зразком.
 • Для  тексту  10-а  клас,  що  розміщується  у  першому  стовпці таблиці,  змініть напрямок тексту за зразком.
 • Додайте  до  таблиці  заголовок  у  вигляді  фігурного  тексту (об’єкт WordArt) за зразком.
 • Збережіть внесені до документа зміни. 

 1 бал
 1 бал8 балів 1.2  Заповніть  створений  шаблон  даними,  що  відповідають  вашому розкладу уроків.
За потреби вставте додаткові рядки чи стовпці.
Збережіть внесені до документа зміни.
 2 бали
Завдання 2.  Створити таблицю та заповнити її текстом, що міститься у документі Прийняття рішень
 2.1 Відкрийте  файл  Прийняття  рішень  рішень.doc,  що зберігається  на  CD-диску  в  папці  Практичні роботи\Практична  робота  №  6  та  перегляньте  його вміст.  1  бал
 2.2  Після заголовка Розподіл впливу подружжя у сімейному прийнятті рішень за допомогою вказівки  Таблиця/Вставити вставте таблицю 4x5.    1  бал
 2.3  Встановіть  значення  параметрів  налаштування  властивостей таблиці за зразком.

Для  цього:

 • Об’єднайте клітинки таблиці.
 • Застосуйте заливку окремих  груп  клітинок за зразком:  уста­новіть стандартний стиль автоформату таблиці —  Витончена таблиця 2, а потім  виконайте заливку інших клітинок.
 • Установіть значення  параметрів форматування меж таблиці.
 3 бали
 2.4 

За  допомогою  буфера  обміну  перемістіть  текст,  що  міститься  у документі  Прийняття  рішень,  у  відповідні  клітинки  створеної таблиці за зразком.

                     Прийняття рішень


Установіть для  вмісту  всіх  клітинок  значення  параметра  Вирівню­вання в клітинці — по центру.
Виділіть  таблицю  та   виконайте  вказівку  Таблиця/Автодобір/Автодобір  за  вмістом  для  встановлення   відповідних  значень  висоти   рядків та  ширини  стовпців таблиці.

 

4 бали

 2.5 Вставте  до  таблиці  автофігури   стрілок  за зразком.  2 бали
 2.6  Збережіть  результати   роботи   у  файлі   з  тим  самим  іменем  в  папці Практичні роботи\Практична робота №  6 вашої структури   папок.  1  бал
  Завдання 3. Перетворити текст, що міститься у документі Словник, на таблицю
 3.1

Відкрийте  файл  Словник.doc,  що  зберігається   на  CD - диску  в  папці Практичні роботи\Практична робота № 6, та  переглянь те  його  вміст.

                     Словник.doc

 1  бал
 3.2 Виділіть  текст,  розміщений  під  заголовком  Ілюстрований словник, виконайте  вказівку Таблиця/Перетворити/Текст на таблицю, у діалоговому   вікні  Перетворити  на  таблицю  встановіть  перемикач Автодобір ширини  стовпців  у   положення  за  вмістом  та   натисніть кнопку  ОК для   підтвердження  перетворення  виділеного  тексту   на таблицю  5x3.  2 бали
 3.3 До  кожного українського слова  зазначеного файла  доберіть  відповідний  переклад  англійською мовою.
У  разі  потреби   скористайтеся   друкованим  або електронним словником,  наприклад,  на  сайті  пошукової системи  Google.
 2 бали
 3.4 Вставте  до  таблиці  три   рядки  для  доповнення  створеного  словника  с ловами:  кролик,  тигр,  корова.   2 бали
 3.5  Впорядкуйте за алфавітом вміст таблиці  із  словами,  записаними українською  мовою.  1  бал
 3.6 

У  першому стовпці   встановіть автоматичну нумерацію  клітинок.

Вміст усіх клітинок таблиці   вирівняйте за лівим краєм. 

 1  бал
 3.7 Після  останнього  стовпця  таблиці  вставте  ще один  для  розміщення  ілюстрацій до  слів та  введіть за головок Малюнок.  1  бал
 3.8 Знайдіть  потрібні  зображення у  колекції картинок на вашому комп’ютері  та  вставте  їх д44о   відповідних  клітинок  стовпця  Малюнок.
Для  пошуку  потрібних  зображень  можна  також  скористатися  засобами  пошуку в  Інтернеті.
 3  бали
 3.9   Переставте  другий  стовпець таблиці після  стовпця Малюнок.  1  бал
 3.10 Застосуйте до таблиці стандартний  стиль  автоформату.  1  бал
 3.11 Перегляньте  документ  у  режимі попереднього  перегляду та  збережіть  результати  роботи у файлі з тим  самим іменем  у  папці Практичні роботи\Практична робота №  6 вашої структури папок.  1  бал
  Завдання 4. Скопіювати таблицю Гетьмани з одного документа в інший та відредагувати  її
 4.1

У  папці  Практична  робота  № 6  вашої  структури  папок  створіть новий текстовий документ Гетьмани.doc

 1  бал
 4.2 

Знайдіть у Вікіпедії відомості про гетьманів Війська Запорозького та скопіюйте до створеного документа.
Якщо немає доступу до  Інтернету, потрібну табли­цю можна знайти у файлі Гетьман/України dос, що зберігається  на  СD-диску  в  папці  Практичні  роботи \Практична робота № 6.
                     Файлі Гетьман

 2 бали
 4.3 Для заголовків стовпців установіть такі значення параметрів форматування: стиль  накреслення —  напівжирний,   шрифт  — Bookman Old Style,  розмір шрифту — 14, колір заливки — темно - зелений,  обрамлення — темно-синім   кольором,  ширина лінії для  обрамлення —  3 пт.   3  бали
 4.4 Видаліть  із  таблиці  всі  рядки,  крім  тих, де містяться  відомості  про Б. Хмельницького,  І. Мазепу та П. Орлика. 
Видаліть  третій  стовпець  таблиці  (Титул),  оскільки  всі  гетьмани мали однаковий титул.  

 2 бали

1 бал

 4.5  Знайдіть  в  Інтернеті  відомості  про  цих  гетьманів  для  доповнення таблиці  такими  даними:  зображення,  вшанування  пам’яті:  твори мистецтва, монети,  назви  вулиць тощо.
Якщо  немає  доступу  до  Інтернету,  потрібну  таблицю можна  знайти  у  файлі  ГетьманиУкраїни.дос,  що  зберігається  на СD-диску в  папці Практичні роботи\Практична робота № 6.
 3 бали
 4.6  Внесіть  знайдені  відомості  до  таблиці.  Для  цього  запропонуйте власну  структуру  таблиці  та  змініть  подану  таблицю  шляхом  додавання  рядків чи стовпців,  групування  і розбиття клітинок та  ін.  6 балів
 4.7  Перегляньте  документ  у  режимі  попереднього  перегляду  та збережіть внесені зміни.   1 бал
  Завдання 5.  Перетворити таблицю, що зберігається у файлі Смальта, на текст
 5.1

Відкрийте файл Смальта.doc, що зберігається  на CD-диску в папці Практичні роботи\Практична робота №6, та перегляньте його вміст.

                    Файл Смальта.doc

 
1 бал
 5.2 Виділіть  таблицю  та  виконайте  вказівку  Таблиця/Перетвори­ти/Таблицю на  текст.
У діалоговому  вікні  Перетворення на  текст оберіть  як  розділювач інший (-).
 3 бали
 5.3 Текст,  перетворений з таблиці Створення мозаїки  із смальти,  розташуйте  у  вигляді  маркірованого  списку  відповідно  до  рядків таблиці  та  встановіть  потрібні  значення  параметрів  властивостей  його елементів  (зображень та тексту).   5  балів
 5.4 Перегляньте  документ  у  режимі  попереднього  перегляду  та збережіть  результати  роботи  у файлі  з  тим  самим  іменем  у  папці Практичніроботи\Практична робота № 6 вашої структури  папок.   1  балМорзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.