KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота № 9.Створення комп'ютерних бюлетенів та буклетів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Практична робота N9 .Створення комп'ютерних бюлетенів та буклетів


Таблиця 23.1

    Завдання   Кіль­кість балів
  1   2   3

У  папці  Практичні  роботи  вашої  Структури  папок створіть  папку Практична робота № 9. 
         Завдання  1. Змінити значення параметрів форматування створеного буклета
 1.1

Відкрийте файл Довідники. pub, що зберігається  на СD-диску  в  папці  Практичні роботи\Практична робота №9,  перегляньте  його  вміст  та  збережіть з тим  самим  іменем  у  папці  Практичні  роботи\Практична  робота  № 9 вашої структури  папок.

                                 Файл Довідники. pub

   1  бал
 1.2  Змініть  стандартні  значення  параметрів  налаштування  буклета.
Для цього:
 • Для  публікації Довідники  виконайте  вказівку  Формат/Макети публікацій.
 • Визначте,  за допомогою  якого макета  створено  цей  буклет та яку колірну й шрифтову схему застосовано.Чи  було  цей  макет  змінено?  За  якими  ознаками  це  можна визначити?
 • Змініть поданий макет на макет Стрижень (Стержень),  колірну схему  —   на  Луки  (Луг)\  шрифтову  схему  —   на  Декоративна,Book Antiqua.
 5 балів
 1.3
Змініть  розміри,  розташування  та/чи  стильове  оформлення  тих об’єктів буклета, які накладаються один на одного, або  «виходять»  за межі смуг.  3 бали
 1. 4
Збережіть внесені до документа зміни.
 1  бал
Завдання 2. Створити буклет «Софнвка» на основі буклета «Мій Париж» та скопіювати до нього текст і зображення, щ о  містяться у документі Софіївка.dос
 2.1  Зайдіть  на  офіційний  сайт  Національного  дендрологічного  парку Софіївка за адресою http:/ /vwwv.sofiyivka.org.ua та знайдіть відомос­ті, що містять довідку про парк, фотоальбом,  години  роботи,  умови  2 замовлення екскурсій та проживання на території парку.

Якщо немає доступу до Інтернету, потрібні відомості можна знайти  у файлі  Софіївка.doc, що зберігається  на СD- диску в папці Практичніроботи\Практична робота № 9.

 2 бали


 2 бали

 2.2  У папці Практична робота №9 вашої структури папок створіть нову публікацію Софіівка.pub,  взявши за основу структуру буклета «Мій Париж».
Для  цього  на  панелі  завдань  Нова  публікація  перейдіть  за  посиланням існуючої публікації та оберіть потрібний файл. Файл Мій Париж..pub зберігається  на СD-диску  в  папці  Практичні роботи\Практична робота № 9.
  2 бали
 2.3 

Перегляньте вміст публікації «Мій Париж».

                                  Публікація «Мій Париж».

Визначте, які об’єкти містяться у цьому буклеті.

  2 бали
 2.4  Виконайте вказівку Формат/Колірні схеми.
Із  запропонованого  списку  стандартних  схем  групи  Застосувати колірну схему оберіть Альпійська (Альпийская) та застосуйте  її до публікації Софіївка.pub. 
  2 бали
 2.5 

Оберіть  потрібні  відомості  та  складіть  буклет  за  поданим  сце­нарієм.

                     Буклет

  4 бали
 2.6  Збережіть внесені до публікації зміни.
 1 бал
             Завдання 3. Доповнити бюлетень даними, щ о  містяться у файлі Фестиваль реклами, doc
 3.1  Відкрийте  файл  Реклама.pub,  що  зберігається  на  CD- диску в папці Практичні роботи\Практична робота № 9, та перегляньте його вміст.  1  бал
 3.2 

Відповідно до поданих заголовків статей Як українці ставляться до реклами?  (перша  сторінка)  та Зарплати  та  вакансії на рекламно- медійному ринку (друга сторінка) введіть необхідний текст.

Потрібні  відомості  можна  знайти на  сайтах,  адреси яких  вказано під заголовками  статей  бюлетеня  Реклама.pub.
У  разі  відсутності  доступу  до  Інтернету  можна переглянути  та використати   матеріали файла  Фестиваль реклами.doc, що зберігається  на CD -диску  в  папці Практичні роботи\Практична робота № 9.

  4 бали
 3.3  До статті з назвою  Переможці 10-го  Міжнародного  фестивалю реклами,  Київ-2009,  що  розміщується  на  першій  сторінці ,  вставте зображення  робіт-переможців  конкурсу.  Для цього:
 • на  панелі інструментів  Об’єкти  натисніть  кнопку  Об’єкт  біблі­отеки макетів;
 • із  запропонованих  шаблонів  Бібліотеки макетів MS Publisher у  розділі  Підписи під малюнками виберіть шаблон Зубчатий ниж­ній край та  вставте  до публікації  «Реклама» ;
 • виділіть  вставлений  об’єкт,  у  контекстному  меню виконайте  вказівку  Змінити  малюнок/Із  файла.
 • Потрібне  зображення  знайдіть  на  CD -диску  в  папці Практичніроботи\Практична робота №9;
 • введіть  підпис  під  малюнком;
 • аналогічно  додайте  інші  зображення за номіна­ціями: ООН  реклама: постери, плакати, транзитна реклама;  Етикетки й упаковки; Графічний  дизайн (потрібні зображення,  відомості про їхніх  авторів  та адреси сайтів можна знайти  у  файлі  Фестиваль реклами.doc, що  зберігається  на  CD -диску  в  папці  Практичні роботи\Практична робота № 9);
 • із  запропонованих  шаблонів  Бібліотеки макетів MS Publisher у розділі Яскраві  цитати оберіть шаблон Стрічка  (Лента)  та вставте  до бюлетеня «Реклама » ;
 • додайте текстовий  напис із текстом  Номінації,  згрупуйте ці об’єкти та  перемістіть за зразком;

                                Стаття

додайте  до статті  пояснювальні  тексти  щодо  назв  номінацій, кількості учасників, прізвищ переможців тощо.

 
1 бал


1 бал


4 бали


1 бал


2 бали

2 бали

 3.4 

Перейдіть до другої сторінки публікації.
Із  запропонованих  шаблонів  Бібліотеки  макетів  MS  Publisher  у І розділі Бланки оберіть шаблон Бланк для відповідей  (широкий) та вставте до публікації «Реклама». 

                                  Публікація «Реклама»

У  такий  спосіб  замініть  об’єкт  другої  сторінки  та  анонсуйте  опи­тування  серед  ваших  однокласників  щодо  присудження  приза глядацьких симпатій.

 2 бали
 3.5  Відредагуйте  інші  об’єкти  публікації:  додайте  відомості  про  її авторів,  вкажіть контакти, додайте емблему вашої школи,  класу чи команди;  видаліть  частину  таблиці,  в  якій  розміщено  анонс  випуску тощо.  2 бали
 3.6  Перегляньте  документ  у  режимі  попереднього  перегляду  та  збе­режіть  результати  роботи  у  файлі  з  тим  самим  іменем  у  папці Практичні роботи\Практична робота № 9 вашої структури папок.  1 бал
  Завдання 4. Створити публікацію  Google Перекладач (буклет чи бюлетень —  за варіантами), щ о  містіть поради щодо використання вбудованої програми-перекладача
 4.1  У папці Практична робота №9 вашої структури папок створіть нову публікацію Google-перекладач.pub.Тип  публікації  (буклет чи бюлетень)  вам вкаже вчитель.
Сплануйте  сценарій  майбутньої  публікації,  в  якій  потрібно  подати поради  щодо  використання  Google-перекладача  для  здійснення автоматичного перекладу текстів та веб-сторінок.
 1 бал
 4.2  Із запропонованого списку Макетів публікацій,  який  розміщується в  області  завдань  Макети  публікацій,  оберіть  макет  Кубики  та застосуйте його до публікації Google-перекладач.  1 бал
 4.3  Відповідно  до  виду  публікації  розробіть  її  структуру  та  заповніть макет на папері.Плануючи  структуру та добираючи  зміст публікації скористайтесь Інтернетом, зокрема http:/ /translate.google.com.ua/?hl=uk&tab=wT    4 бали
 4.4  Наповніть  створений  макет  публікації  Google-перекладач  відповідним  вмістом та доберіть стильове оформлення.    5 балів
 4.5  Перегляньте  документ  у  режимі  попереднього  перегляду  та збережіть внесені зміни.   1  бал
 4.6  Після  завершення  виконання завдання  обговоріть у  групі особли­вості створення різних типів публікацій  на одну тему.   1  бал


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.