KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ Виступ із доповіддю перед аудиторією

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ Виступ із доповіддю перед аудиторією

Виступ з доповіддю
304. І. Прочитайте текст. Встановіть стиль мовлення та основну думку. Вкажіть мовні засоби, характерні для цього стилю.


II. До якої форми мовлення належить доповідь, виступ на зборах? Це в діалог чи монолог? Обґрунтуйте свою думку. Назвіть необхідні засоби виразності для публічного виступу. Скористайтеся матеріалом поданого тексту.


Лекція, доповідь, виступ на зборах вважаються жанрами усного монологічного мовлення: говорить одна людина, її мовлення не розраховане на словесну реакцію співрозмовника. Але чи добре це? Адже слухачам теж хочеться що-небудь сказати: заперечити оратору чи погодитися з ним, попросити уточнити якусь думку, роз'яснити щось, пояснити незрозуміле слово. Чому ж не прийнято перебивати лектора, оратора? Може, тоді цікавіше було б слухати виступ? Уявіть собі, що в залі сидить 20, 50, а то й більше людей. Що вийде, коли кожний слухач (бодай тільки один раз) перерве оратора? Базар якийсь буде, а не лекція.


Але досвідчений оратор розуміє, що аудиторія краще сприйматиме виступ і з більшим інтересом слухатиме його, якщо монолог переходить у діалог, але в діалог особливий, який веде сам виступаючий.


Ось чому в практиці ораторського мистецтва відпрацьовані прийоми, які не тільки оживляють розповідь, надають їй виразності, а й діалогізують монологічне мовлення.


Одним із таких прийомів є питально-відповідний хід. Він полягає в тому, що оратор ставити питання собі або слухачам і сам на них відповідає. Цей хід перетворює монологічне мовлення в діалог, робить слухачів мимовільними співрозмовниками оратора, активізує їхню увагу, залучає до наукового пошуку істини.


Крім цього прийому, у виступах часто використовуються так звані емоційні або риторичні запитання.


Особливістю риторичного запитання є те, що воно не вимагає відповіді, а служить для ствердження або заперечення чогось. Звернення із запитанням до аудиторії — ефективний прийом. Питання, запропоноване слухачам, не тільки несе відповідну інформацію, а й залучає аудиторію до обговорення теми, змушує задуматися над поставленою проблемою.


До засобів виразності відносять також цитати. Декому з виступаючих здається, що цитування не вимагає особливого вміння. Проте і в цитуванні є свої особливості, свої позитивні й негативні сторони, які необхідно враховувати оратору. А тому слід домагатися, щоб із дібраних для доповіді цитат використовувались найцікавіші, найзмістовніші, оригінальні або найменш відомі. Не завжди виступаючий вміло вводить цитату, не враховуючи, як вона сприймається на слух. Потрібно так її подавати, щоб слухачі легко зрозуміли, де її початок і кінець. Цитата має бути точною. Виступаючий повинен знати, кому належать слова, з якого джерела вони взяті. Іноді ці відомості повідомляють після цитати, іноді — в кінці виступу.


Отже, ви дізналися про основні виражальні засоби. Завдання кожного виступаючого — оволодіти ними, сміливіше вводити їх у свої виступи, постійно вдосконалювати мовну майстерність, підвищуючи мовленнєву культуру. (За Л. Введенською.)


305. Прочитайте текст. Чи можна його використати для початку доповіді на тему «Без верби і калини нема України»? Які виражальні прийоми і засоби вжиті автором доповіді? Чи вдалося зацікавити слухачів темою? Відповідь аргументуйте.


Шановні друзі!
Хто не знає відомої, козацької балади часів Богдана Хмельницького «Розлилися круті бережечки»? В ній звучать такі рядки:

Гей у лузі червона калина,

Гей, гей, похилилася,

Чогось наша славна Україна,

Гей, гей, засмутилася.
А ми ж тую червону калину,

Гей, гей, та підіймемо;

А ми ж свою славну Україну,

Гей, гей, та розвеселимо.


З цих рядків балади постає перед нами образ калини, який символізує дух боротьби українського народу за незалежність від шляхетської Польщі.


Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У канадців — клен, у росіян — берізка, а в нас — верба й калина. Правду каже прислів'я: без верби і калини нема України.


З давніх-давен наш народ опоетизував цей кущ, оспівав у піснях:

Чи я в лузі не калина була,

Чи я в лузі не червона була?

Взяли ж мене, поламали

І в пучечки пов'язали...


Пам'ятаєте, у Тараса Шевченка є вірш:

Зацвіла в долині

Червона калина,

Ніби засміялась

Дівчина-дитина...


Український народ завжди дбайливо охороняв і доглядав калину. Наруга над нею вкривала людину ганьбою. А як потрібна була калина в численних обрядах, особливо у весільному! Коли випікали коровай, неодмінно прикрашали його калиною. Також калиновим цвітом чи ягодами оздоблювали весільне вільце молодої.


В Україні найпоширеніші два види калини — звичайна й цілолиста. У кожному регіоні вона має відповідно й свої назви: калина лісова, калина черлена, бамбара, гордина, свіба тощо. Останнім часом з'явився в міських парках і новий сорт — карльса, що примандрував до нас із Кореї. Про все це ми довідуємося з чудової книжки Василя Скуратівського «Берегиня».
 
306. Прослухайте підготовлені вдома учнівські доповіді. Скп^^Ш письмовий відгук, скориставшись поданим нижче планом виступу:
1.    Зміст доповіді, його відповідність темі, адресату мовлення.
2.    Логічність викладу матеріалу.
3.    Характер виголошення доповіді, (голос, темп, інтонація, використания міміки, жестів).
4.    Раціональне використання відведеного часу (приблизно 17-20 хв.).
5.    Обраний варіант виголошення доповіді

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Збірка конспектів уроків по українській мові, реферати на українській мові, твори зі шкільної програми 11 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.