KNOWLEDGE HYPERMARKET


Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас>>Природознавство: Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.

Гори і рівнини — основні форми рельєфу

Унаслідок явищ, які відбувалися і відбуваються з гірськими породами, земна поверхня планети в різних ділянках має неоднакову товщину. Так утворився рельєф нашої планети. Рельєфом називають сукупність різних за формою, величиною, походженням нерівностей земної поверхні. До основних форм рельєфу належать гори і рівнини.
Гори -ділянки земної поверхні, підняті вище 500 м над рівнем моря. З'ясуємо, що це за рівень. Моря та океани нашої планети сполучені між собою (дивись глобус). Тому вода в них перебуває на однаковому рівні. Все, що є на суходолі, розташоване над рівнем моря.


Гори відрізняються за формою, висотою, наявністю снігу на вершинах. На території України є Українські Карпати та Кримські гори. Найвища гора України Говерла розташована в Українських Карпатах.


Гори характерні не лише для суходолу. Поодинокі гори немов розкидані по всьому дну водного океану. Деякі з них піднімаються над поверхнею, утворюючи острови.


Рівнина - форма рельєфу поверхні Землі, для якої властива поступова незначна зміна висот, плавний перехід від підвищених ділянок до знижених.


Форми рельєфу, як і водні простори Землі, на фізичній карті чи глобусі позначають кольорами, зокрема коричневим гори, зеленим - рівнини. Погляньмо на фізичну карту України  і з'ясуймо, які форми рельєфу притаманні земній поверхні нашої країни. Як бачимо, переважають рівнини, хоча є і гори.


Інші форми рельєфу України


Існують ще такі форми рельєфу, як височини та низовини.


Височини, як і гори, на картах забарвлюють у світло-коричневий колір. Вони є підвищеними ділянками землі заввишки від 200 до 500 м над рівнем моря. Так, до Українських Карпат прилягає Подільська височина. На ній розташовані Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький.


Низовинами називають форми рельєфу, висота яких не перевищує 200 м над рівнем моря. Низовини досить великих розмірів. На Придніпровській низовині розташовані Чернігів, Київ, Черкаси, Полтава, Дніпропетровськ, Запоріжжя.


В Україні поширені також горби, яри, балки, річкові долини. Горби - це невисокі куполоподібні підвищення з пологими схилами. Вони вкриті трав'янистою та дерев'янистою рослинністю. Яри становлять собою вимоїни з крутими або прямовисними схилами. Вони утворюються внаслідок розмиву пухкого поверхневого шару землі водними потоками. Балки заглибини з плоским дном і пологими схилами, здебільшого вкритими кущами або деревами. Річкові долини утворюються внаслідок руйнівної дії річкової води. Долини рівнинних річок широкі, їхні схили пологі, і їхня висота не перевищує кількох десятків метрів. Гірські річки, зазвичай, течуть у вузьких скелястих долинах з крутими схилами.


Різноманітні форми рельєфу створюють неповторні українські краєвиди.

Що таке ґрунт

Ти вже вивчав ґрунт у попередніх класах. Тож пригадай, що ґрунтом називається верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають тварини. Це не лише земля, по якій ми ходимо, а ще й життєво важлива частина земної поверхні. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і його здатності утримувати вологу, ростуть і розвиваються рослини.


Товщина шару ґрунту невелика — від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Ти тільки уяви, що шар ґрунту завтовшки 2,5 см формується від 1 до 25 століть!
Ґрунт утворюється з неорганічних та органічних речовин. Неорганічні речовини ґрунту є наслідком руйнування гірських порід. Вони входять до складу піску, глини тощо.


Органічні речовини ґрунту утворились із відмерлих решток організмів і називаються перегноєм, або гумусом. Найбільше його міститься у ґрунтах під назвою чорноземи. Україна належить до небагатьох країн світу, багатих на чорноземи.


Роль ґрунту у живій природі

Якими б щільними не видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою. Це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин - мешканців ґрунту.
До важливих характеристик ґрунту належить родючість. Вона визначається кількістю гумусу в ґрунті. Чим більше гумусу, тим забезпеченіші рослини поживними речовинами, тим краще вони ростуть. На родючих ґрунтах збирають високі врожаї сільськогосподарських рослин, якими живляться тварини, харчуються люди. Отже, від родючості ґрунту залежить існування і рослин, і тварин, і людини.

Підсумки
•    Рельєф - це різноманітні за формою, величиною, походженням нерівності земної поверхні.
•    Гори і рівнини - основні форми рельєфу земної поверхні.
•    Ґрунт - верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть тварини.
•    Родючість ґрунту зумовлена вмістом у ньому органічних речовин - гумусу. Чорноземні ґрунти - природне багатство України.

Сторінка природодослідника
Виконай завдання: познач на контурній карті України Кримські гори, Українські Карпати, кілька височин і низовин. Для цього тобі знадобляться фізична карта України, контурна карта України, коричневий, зелений та простий олівці.
Спочатку знайди вказані форми рельєфу на карті. Після цього познач їх на контурній карті і зафарбуй.

Сторінка ерудита
Дві третини земної поверхні перебуває під водою морів та океанів. Рельєф цієї частини земної поверхні представлений хребтами і глибоководними западинами. Хребти - це величезні ланцюги гір. В окремих місцях протяжність океанічних хребтів досягає 2500 км. Подекуди вершини цих хребтів виступають над поверхнею води й утворюють острови.


Глибоководні западини розташовані на глибині понад 6 км. Найглибша з них - Маріанська, що у Тихому океані, її глибина в окремих місцях становить 11 км.


На дні морів та океанів активно відбуваються горотвірні процеси і рельєф поступово змінюється.

Перевір свої знання
1. Дай визначення рельєфу.

2. Які форми рельєфу ти знаєш? Опиши їх.

3. Поясни утворення та значення ґрунту.

4. Які форми рельєфу є у твоїй місцевості?

5*. Знайди на фізичній карті України Причорноморську низовину та Придніпровську височину. Які великі міста розташовані на них?

Чинники формування рельєфу

Чи змінюється рельєф


Природа дивує і зачаровує різноманітністю рельєфу земної поверхні. І хоча він нам може видаватись незмінним, насправді постійно відбуваються явища, що так чи інакше змінюють його форми. Здебільшого минає багато часу, перш ніж станеться помітна зміна рельєфу, але інколи (через виверження вулкана, потужний землетрус) за лічені хвилини він докорінно змінюється.


Гори важко змінити чи зруйнувати, адже гірські породи, що їх утворюють, досить тверді. І все ж біля їхнього підніжжя можна бачити уламки у вигляді великих брил, дрібних камінчиків, піску. Це наслідок руйнування гірських порід, яке називається вивітрюванням. Невидимі сили вивітрювання, працюючи день у день, руйнують скелі. Навіть міцний і довговічний граніт під впливом різних чинників урешті-решт перетворюється на глину та пісок. Таким чином, вивітрювання впливає на формування рельєфу земної поверхні.

Як сонце, вода та вітер змінюють рельєф

Нагрівання сонцем твердих порід вдень і різке охолодження уночі, що триває довгі роки, призводять до утворення тріщин і розломів, які заповнює дощова вода. Замерзаючи, вона розширюється сама та розширює щілини у гірській породі. Будучи розчинником, вода поступово розчиняє мінерали, що є у складі гірських порід, та вимиває речовини в одних місцях і переносить в інші. Омиваючи береги морів, океанів, річок, хвилі теж змінюють рельєф. Значні опади в гірській місцевості призводять до утворення стрімких потоків з води, грязі, уламків гірських порід.
Ґрунти руйнуються через розмивання водою під час сильних злив і різкого танення снігу та в результаті господарської діяльності людини. На схилах вони взагалі можуть змиватися водою, при цьому утворюються яри.
Унаслідок розмивання гірських порід підземними водами виникають пустоти різних розмірів. Так утворюються печери. Їхня довжина може сягати кількох метрів.


Вітри, що поширюються з дуже великою швидкістю, зносять ґрунт, переносять пісок над поверхнею землі, формуючи піщані пагорби різної форми - бархани. Не без допомоги вітру утворюються кам'яні скелі химерних форм.


Руйнівну силу вітру та води істотно послаблюють зелені насадження. Ось чому на відкритих місцевостях висаджують лісосмуги.


Таким чином, вода, вітер і сонце — головні природні архітектори, що змінюють рельєф, створюють різноманітні краєвиди.

Вплив живої природи на рельєф


Коріння рослин дещо розпушує ґрунт, коли проникає вглиб у пошуках води та поживних речовин. А в гірських породах воно може утворювати тріщини.


Мешканці ґрунту, як-от: комахи, черви, кроти, сліпаки — під час риття ґрунту збагачують його киснем та роблять підземні ходи. Це також змінює структуру ґрунту.


Людина своєю діяльністю впливає на формування рельєфу, зводячи різноманітні будівлі, риючи канали, створюючи водосховища, вирубуючи ліси, осушуючи болота, прокладаючи дороги і тунелі, видобуваючи корисні копалини тощо. Отже, рельєф формується під впливом різноманітних чинників.

Коли рельєф змінюється раптово


У природі трапляються виверження вулканів і землетруси. Під час виверження вулканів розжарені речовини із земних надр виливаються назовні. Це свідчить про те, що наша планета, тверда і холодна ззовні, у своїх глибинах містить речовини, які внаслідок високої температури перебувають у рідкому і газоподібному стані. У місцях землетрусів земна поверхня піднімається, опускається, вигинається, тріскається, тобто різко змінюється її форма. Землетруси та виверження вулканів є небезпечними природними явищами, оскільки за лічені хвилини можуть заподіяти багато лиха, забрати життя людей.

Підсумки
•    Вивітрювання - це процес руйнування гірських порід під впливом різних чинників.
•    Формування рельєфу - явище тривале, за винятком землетрусів і вивержень вулканів.
•    Сонце, вода, вітер, життєдіяльність рослин і тварин, господарська діяльність людини - основні чинники формування рельєфу.

Сторінка природодослідника


Проведи спостереження. Переконайся в руйнівних можливостях рослин. Зверни увагу, як, торуючи собі дорогу, маленький паросток пробивається через міцне асфальтове покриття.


Підійди до великого дерева, що росте поруч із заасфальтованим тротуаром. Ти зможеш побачити, що коріння цього дерева в деяких місцях піднімає і розламує асфальт.


Проведені спостереження дадуть тобі змогу краще уявити, як рослини долучаються до руйнування гірських порід.

Сторінка ерудита


Стрімкі потоки дощової води розмивають ґрунт, утворюючи в ньому заглибини. Після сильного дощу така заглибина може досягати понад півметра. Але ще більшу руйнівну дію виявляє вода, потрапляючи у найменші щілинки гірської породи і замерзаючи в них. Після багаторазового замерзання і танення вода, що потрапила у невеликі тріщини, поглиблює та розширює їх. До цих руйнівних процесів долучається вітер, і врешті-решт гірська порода повністю руйнується. Протягом мільйонів років високі гірські хребти вивітрюються, стають нижчими та пологішими і можуть взагалі перетворитися на рівнини.

Перевір свої знання
1. Сформулюй визначення рельєфу та вивітрювання.

2. Назви відомі тобі чинники утворення рельєфу.

3. Як ти розумієш прислів'я: «Вода камінь точить»?

4*. Підготуй розповідь про вплив води та вітру на формування рельєфу, збери фотографії чи малюнки, що ілюструють твою розповідь.


О.Г.Ярошенко, В.І.Баштовий, Т.В.Коршевнюк. Природознавство 5 клас

Прислано читателями из интернет-сайта


Плани уроків природознавства, конспекти, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, реферати

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.