KNOWLEDGE HYPERMARKET


Світова література 10 клас

Світова література 10 клас знайомить учнів з періодом розквіту реалізму в світовій літературі, а також з такими течіями, як натуралізм, імпресіонізм та символізм. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів зі світової літератури – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань !


Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас
 

1. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури.
2. Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.
Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.
3. Стендаль (1783-1842). Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості
4. Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації
5. Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману
6. Внутрішня драма героя як наслідок  конфлікту з суспільством
7. Cвоєрідність втілення теми кохання у романі. Жіночі образи роману
8. Психологізм творчості Стендаля. Композиція твору й символіка його назви
9. УРЗМ.Творча робота (усно). Внесення таких змін у зміст твору, аби літературний герой став щасливим
10. Онорé де Бальзак (1799–1850). “Гобсéк”. Життєвий і творчий шлях письменника.  Бальзак і Україна. Бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура”
11. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Проблема уявних і справжніх  життєвих цінностей
12. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека. Описи „матеріального світу”
13. УРЗМ.Твір-роздум на тему „Уособлення влади золота в образі лихваря Гобсека”
14. Контроль навчальних досягнень учнів.Французька соціально-психологічна проза 19 ст.
15. Фéдір Достоєвський (1821–1881). Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах
16. Роман «Злочин і кара» як втілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору
17. Суперечливість „теорії Раскольникова”
18. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини»
19. Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини. Система образів роману, значення і символіка його назви.”Сильна особистість” та „маленька людина”
20. Ствердження християнських цінностей у творі. Поліфонізм роману
21. Лев Толстой (1828–1910). Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника
22. „Війна і мир” - історичний і психологічний роман-епопея
23. Основні плани твору: воєнно-історичний, приватно-родинний, авторсько-філософський
24. Засоби змалювання „діалектики душі”.Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття в долі Андрія Болконського
25. Засоби змалювання „діалектики душі”.Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття в долі П’єра Безухова
26. Уособлення ідеалу природної краси в образі Наташі Ростової та духоввного аристократизму в образі Марії Болконської
27. Філософські роздуми автора про історію, особистість і народ у романі. Символіка пейзажів
28. Антóн Чехов (1860–1904). Життєвий і творчий шлях письменника
29. Художні особливості оповідань Чехова:роль символічної деталі, психологічного підтексту,відкритого фіналу.”Людина у футлярі”. Зображення трагізму „дрібниць життя” в оповіданнях Чехова
30. „Дама з собачкою”.Викриття штучності дюдських почуттів, проявів бездуховності й вульгарності
31. „Скрипка Ротшильда”.Змалювання психологічно складних прагнень героїв до духовного самовиявлення
32. Контроль навчальних досягнень учнів. Російська соціально-психологічна проза 19 ст.
33. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст. Від романтизму до символізму.
34. Федір Тютчев (1803-1873)-пізній романтик.”Silentium”, ”Іще горить в душі бажання”.  Аналіз поезій
35. Змалювання трагізму людського існування на тлі універсального природного життя.Трагічна забарвленість теми кохання
36. Афанасій Фет (1820-1892) — представник „чистого мистецтва” в російській поезії. „Я прийшов до тебе, мила..”,  „Шепіт..ніжний звук зітхання”
37. Естетично натхненне переживання, злиття людини зі світом природи, замріяність і схвильованість-характерні риси ліричного героя.  Музичність поезії і витонченість пейзажних картин у творах Фета
38. Урок виразного читання поезій А.Фета та Ф.Тютчева
39. Урок позакласного читання.Поетичний салон (вірші російських поетів про природу та кохання)
40. Волт Вітмен (1819–1892). Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен – американський поет-новатор. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями.  Історія створення збірки “Листя трави»
41. Збірка “Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). “Пісня про себе» – програмовий твір поета.Аналіз лірики поета
42. Шарль Бодлер (1821–1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія».  Життєвий і творчий шлях письменника. Бодлер – французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка “Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки
43. Традиційність і своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп» у поезії “Альбатрос».  Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша “Вечорова гармонія”.  Тлумачення предметних образів як “видимих знаків” ідей, почуттів, душевних станів (“Відповідності”)
44. Контроль навчальних досягнень учнів. Поезія середини 19 ст.
45. Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі. Поняття про декаданс. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів
46. Поль Верлен (1844–1896). .“Поетичне мистецтво” — віршований маніфест символізму. Заперечення в творі раціонально-реалістичного художнього мислення, ствердження принципу спонтанной уяви
 47. "Забуті арієти", „Осіння пісня”,“Так тихо серце плаче...” Музичність — важлива ознака віршів Верлена
 48. Артюр Рембо (1854–1891). Своєрідність творчого розвитку поета .”Моя циганерія”
“Відчуття”,  “Голосівки” — яскравий зразок символістського пошуку „відповідностей” між різними началами життя. Багатство асоціацій при створенні панорами Всесвіту

49. “П’яний корабель” — настрій захопленості вільною волей, насолоди життям анархічного бунту проти усталеної буржуазної дійсності-емоційне підгрунтя поезій Рембо. Змалювання духовних поривань ліричного героя-відщепенця й мандрівника; прагнення осягнути універсальне буття світу
50. УРЗМ.Аналіз поетичного твору (П.Верлен.А.Рембо)
51. Контроль навчальних досягнень учнів. Поезія на межі 19-20 ст.
52. Оновлення європейського роману. Зображення зовнішнього світу крізь призму свідомості з її потрясіннями, імпульсивними реакціями на події та пригодами в романі „Голод” К.Гамсуна. Новаторське висвітлення теми кохання, перебування „природної людини” в лоні природи;неоромантичні та імпресіоністичні тенденції в романі „Пан” К.Гамсуна
53. Óскар Уайльд (1854–1900).  Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю
54. «Портрет Доріана Грея» — пам’ятка декадентської доби
55. “Портрет Доріана Грея” як інтелектуальний роман. Головні філософсько-естетичні та моральні проблеми твору: співвідношення краси й моралі, чи може краса бути вільною від моралі, як таке вивільнення діє на особистість
56. Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла Голуорда
57. Символічні значення портрету.Елементи імпресіоністської техніки. Вальдівські парадокси.
58. Основні тенденції розвину драматургії XIX ст. “Нова драматургія” та її засадничі принципи.
59. Гéнрік Íбсен (1828–1906).  Життєвий і творчий шлях письменника. Генрік Ібсен – норвезький письменник, зачинатель європейської “нової драматургії”
60. “Ляльковий дім” як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі
61. Показ шляху становлення особистості в долі Нори.Проблема морального максималізму в драмі. Аналітична композиція п’єси Новаторство Ібсена-драматурга. Роль Ібсена у розвиткові нової європейської драматургії (“ібсенізм”)
62. Джордж Бéрнард Шоу (1856–1950).  Життєвий і творчий шлях письменника. “Театральна революція” англійського драматурга Шоу, його “драми ідей”. Шоу й “ібсенізм”
63. Комедія “Пігмаліон” і давньогрецький міф про Пігмаліона. Динамізм дії і парадоксальність як невід’ємні риси творчості Шоу
64. Проблематика й художні особливості твору, його “філологічний конфлікт” і соціально-виховна спрямованість. Елайза Дулитл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до “чарівної леді”. Інтелектуальний характер драматургії Шоу
65. УРЗМ. Твір-роздум
66. Контроль навчальних досягнень учнів.Література на межі 19-20 ст.Оновлення драматургії
67. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу для 10 класу
68. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу в 10 класу
69-70. Резерв уроків     

Уроки зарубіжної літератури онлайн, методичні розробки, календарне планування, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.