KNOWLEDGE HYPERMARKET


Склад та межі біосфери. Різноманітність живих організмів у біосфері. Цілісність біосфери

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 6 клас>> Природознавство: Склад та межі біосфери. Різноманітність живих організмів у біосфері. Цілісність біосфери


Неповторність нашої планети в Сонячній системі полягає в тому, що лише на ній мешкають живі істоти. Це можливо завдяки наявності умов, сприятливих для життя на Землі (пригадайте їх і назвіть).

Живі істоти населяють повітря, водойми, ґрунт.

Оболонки Землі

Як вам відомо, Земля - єдина з планет Сонячної системи, що має повітряну оболонку, яку ще називають атмосферою. Вона суцільним шаром огортає нашу планету і не відлітає в космічний простір (поясніть, чому).

Крім атмосфери, Земля має ще й інші оболонки - гідросферу та літосферу. Докладно ви їх вивчали на уроках географії.

Пригадайте, що до гідросфери відносять усі водойми Землі: океани, моря, великі та малі річки, озера тощо. Гідросфера, на відміну від атмосфери, не є суцільною та істотно відрізняється за товщиною в різних частинах планети. Так, у деяких западинах океанів вона сягає понад 10 км, тоді як мілководну річку може будь-хто з вас перейти вбрід.

Зовнішня тверда оболонка земної кулі - літосфера - утворена з гірських порід (пригадайте, які гірські породи ви знаєте).
У назвах оболонок Землі є спільна частина - сфера. Українською мовою це означає «куля».


Що називають біосферою

Частини атмосфери, гідросфери і літосфери разом із живими істотами, які там мешкають, утворюють біосферу («біос» українською мовою означає «життя»).

Чи є у біосфери чіткі межі?

Живі істоти нерівномірно поширені на Землі. Це залежить від наявності потрібної для життя кількості світла, повітря, води, тепла, поживних речовин. Тому рослини, тварини й інші організми здебільшого заселили нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, зокрема ґрунт, і майже всю гідросферу. Тож біосфера сягає на 10-15 км у висоту, на 2-3 км у товщу земної поверхні і на 8-11 км углиб океану. Це і є межі біосфери.

Види організмів

Оскільки на нашій планеті мешкає дуже багато різноманітних живих істот, то для полегшення їхнього вивчення вчені запропонували об'єднувати організми у групи за певними ознаками. Одними з таких груп є види живих організмів. В один вид об'єднують організми, які мають однакову внутрішню і зовнішню будову, мешкають на спільній території і дають плідне потомство, здатне народжувати собі подібних. Це забезпечує існування виду в природі.

Назва виду складається з двох слів, наприклад, конюшина лучна і конюшина біла, ведмідь білий і ведмідь бурий. Організми кожного виду мешкають у певній частині біосфери. Наприклад, ковила - у степах, ведмідь білий - серед арктичної криги, а бурий - у густих лісах. На Землі існує понад два мільйони видів організмів. І кожен вид у природі може бути представлений великою кількістю особин.


Біосфера — найбільша жива система

До складу біосфери входять усі екосистеми нашої планети. Тож біосфера також є велетенською системою. Між її складовими - екосистемами - встановилися міцні взаємозв'язки. Наприклад, якщо в лісі протікає річка чи є озеро, то ліс своїм затінком зменшує випаровування води, а водойма забезпечує вологою рослини лісу. До того ж у такому лісі різноманітніший тваринний і рослинний світ. Так, озеро чи річка можуть стати домівкою бобрів, видр. До них приходитимуть на водопій лосі та олені. Жаби відкладуть у воду ікру, а личинки комарів знайдуть сприятливі умови для свого розвитку.

Щойно ми розглянули приклади внутрішніх зв'язків у біосфері, оскільки і екосистема лісу, і екосистема водойми є її складовими частинами. А які зовнішні зв'язки властиві біосфері?

Вам відомо, що для існування будь-якої живої системи - маленької клітини чи цілого організму - потрібна енергія. Ви вже знаєте, що джерелом енергії для всіх живих організмів є Сонце. Енергію сонячних променів рослини перетворюють на хімічну енергію. Від рослин ця енергія надходить до травоїдних тварин, а від них - до м'ясоїдних (пригадайте ланцюги живлення). Тобто мешканці біосфери використовують енергію Сонця. Таким чином, біосфері властивий зовнішній зв'язок із Сонячною системою.


Колообіг речовин у біосфері

До організмів рослин і тварин з їжею і повітрям надходить багато речовин, а отже, й хімічних елементів. У результаті гниття і розкладання відмерлих решток рослин і тварин ці елементи знову повертаються у біосферу. Так у біосфері відбувається колообіг речовин.


Світ живої природи дивує і захоплює нас. Століттями людина спостерігала, вивчала та описувала різні організми, а з часом поділила їх на великі групи - царства.


Царства живих організмів

В окремі царства вчені об'єднали віруси, бактерії, гриби, рослини та тварин.

Віруси, бактерії та деякі представники рослин і тварин мають надзвичайно малі розміри. Побачити ці організми можна лише за допомогою мікроскопа. Тому їх ще називають мікроорганізмами.

Особливістю вірусів є те, що вони розвиваються тільки всередині клітин живих організмів, оселяючись в них. Віруси спричиняють різні захворювання живих істот, наприклад у людини - кір, грип, віспу, СНІД, у собак - чумку, в рослин - плямистість тощо.

Бактерії мешкають скрізь: у водоймах, ґрунті, повітрі, живих організмах. Їх знаходять навіть у гарячих джерелах, на засніжених вершинах гір, глибоко в землі. Серед них є корисні для людини, приміром, бактерії, за допомогою яких виготовляють різноманітні кисломолочні продукти, квашену капусту, заготовляють на зиму зелені корми у вигляді силосу. Поряд з корисними є й хвороботворні бактерії, які спричиняють захворювання на ангіну, скарлатину, тиф, чуму, дифтерію та інші тяжкі недуги.


Гриби досить різноманітні. Вам найбільше відомі так звані шапкові гриби. Це багатоклітинні організми, наземна частина яких має ніжку і шапку, а підземна у вигляді довгих ниток утворює грибницю. Але гриби можуть бути й одноклітинними, мікроскопічних розмірів, як-от дріжджі чи гриб мукор, що оселяється на продуктах харчування.


Сучасний рослинний світ нашої планети

Рослини також можна побачити в усіх куточках біосфери. Вони змогли пристосуватися до різноманітних умов проживання (пригадайте ці пристосування та наведіть приклади).

Рослинами є одноклітинні водорості, які влітку за сприятливих умов настільки швидко ростуть та розмножуються, що непроточна вода ставків може стати зеленою. Рослинами є й дерева, наприклад могутні дуби, обхват стовбура яких сягає 8 м, а вік - понад 800 років. Крім деяких водоростей, більшість рослин мають хлорофіл. Це він надає їм зеленого забарвлення.

За підрахунками вчених, рослин існує понад 300 тисяч видів. З них людина використовує приблизно десяту частину.

Своєю діяльністю людина впливає на царство Рослини. Вона створює нові сорти культурних рослин (пригадайте з § 13 і 14, які саме), вирощує і доглядає рослини полів, садів, парків. Та не завжди діяльність людини сприяє збільшенню чисельності і різноманітності рослин. Якщо виникає потреба прокласти дороги, збудувати будинки чи інші споруди, людина знищує рослини на певних ділянках землі. Від цього гинуть представники й інших царств. Нині на нашій планеті внаслідок негативного впливу діяльності людини на біосферу під загрозою зникнення опинилися близько 25 тисяч видів рослин.


Багатоманітність тваринних організмів біосфери

Кількість видів тварин майже в сім разів більша, ніж рослин. Як і рослини, тварини пристосувалися до проживання в різних частинах біосфери. Але якщо рослинам властивий переважно прикріплений спосіб життя, то тварини здебільшого рухаються - повзають, літають, стрибають, ходять, плавають.

Завдяки фотосинтезу відбувається живлення рослинних організмів. Тваринні організми (крім окремих одноклітинних) не здатні самостійно створювати органічні речовини. Вони отримують їх, споживаючи рослинну чи тваринну їжу. (Пригадайте, яких визнаєте рослиноїдних, м'ясоїдних і всеїдних тварин.)

До багатоманітності світу тварин доклала зусиль і людина. Вона створила тисячі порід свійських тварин і продовжує створювати нові. Та тварини, як і рослини, теж потерпають від господарської діяльності людини. На тварин полюють, їх колекціонують (наприклад, жуків, метеликів), позбавляють звичних умов існування, порушуючи зв'язки в екосистемах. Тож кількість видів тварин і особин одного виду з року в рік зменшується. Так, за останні 400 років на нашій планеті зникло назавжди 100 видів птахів. Це дронт, мандрівний голуб, безкрила гагарка та інші. За цей самий час жива природа втратила й 60 видів ссавців. Зокрема, на території України через надмірне полювання та розорювання степів зникли дикі коні, зубри, тури, кулани, сайгаки.

Підсумки
* Організми біосфери надзвичайно різноманітні за кількістю видів і чисельністю особин. Вчені об'єднали їх у царства.
* Живі організми перебувають під впливом господарської діяльності людини та природних змін у середовищі життя.
* Руйнування природного середовища існування живих істот та їхнє пряме знищення людиною є причиною зменшення різноманітності живих організмів.
* Біосфера - частина атмосфери, гідросфери і літосфери, яку населяють живі організми. Межі біосфери визначаються межами існування живих істот.
* Біосфера - найбільша жива система, складовими частинами якої є екосистеми.
* Сонце - основне джерело енергії для мешканців біосфери.

О.Г.Ярошенко, Т.В.Коршевнюк, В.І.Баштовий, Природознавство, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з природознавства, планування з природознавства, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з природознавства для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.