KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична атестація.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки >> Економіка: Тематична атестація.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Тематична атестація.Повні уроки


Мета

План


1. Варіант №1
2. Відповіді до варіанту № 1.
3. Варіант №2
4. Відповіді до варіанту №2.


Варіант №11. Доповніть наведені визначення економічної науки:
  а) економічна наука вивчає, як створюються і розподіляються продукти у суспільстві;
  б) економічна наука вивчає виробничі ресурси суспільства;
  в) економічна наука досліджує, як краще задовольняти потреби людей.


2. До якого з факторів виробництва належать: а) комп'ютер; б) урожай цукрових буряків; в) поклади нафти; г) кваліфікація програміста; ґ) фах менеджера фірми.

3. Порівняйте кілька країн, що входять до різних економічних систем. Визначте основні відмінності та вкажіть їхні причини.

4. Що може стати причиною зміщення кривої виробничих можливостей?


5. Який з показників характеризує обмеженість блага:
  а)  корисність;
  б)  рідкісність;
  в)  економічність;
  г)  ціна;
  ґ)  конкурентність?


Варіант №21.Виберіть правильне визначення поняття "благо":
   а) нестача чогось необхідного, суб'єктивне відчуття якоїсь нестачі;
   б) платоспроможна потреба;
   в) засіб, який може задовольнити потребу;
   г) сума грошей, яку споживач готовий заплатити за товар.

2.Ви знаєте, що предмет економічної науки різні дослідники у різні часи визначали неоднаково. Спробуйте пояснити, чим це зумовлено. Оберіть із наведених нижче пояснень ті, які, на вашу думку, точніше пояснюють відмінність у поглядах:
   а) соціальне походження або те, представником якої соціальної верстви був той чи інший дослідник;
   б) час, в який формувалися погляди економіста;
   в) мета, якій він присвятив своє дослідження;
   г) рівень розвитку країни, де жив дослідник.

3. Порівняйте кілька країн, що входять до різних економічних систем. Визначте основні відмінності та вкажіть їхні причини.

4. Виберіть з переліку складові суспільного ладу країни:
   а) політичну систему;
   б) економічну систему;
   в) законодавчу систему;
   г) національну культуру як систему суспільних норм і цінностей;
   д) рівень розвитку виробництва.

5. В чому полягає закон рідкості ресурсів?

Список використаних джерел


1. Борисов Е. Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.– М.: Юристь, 2008.– 336 с.
2. Загальна економіка: Підручник / За ред. І. Ф. Радіонової.– К.: А.П.Н., 2008.
3. Задоя А. А., Петруся Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.:Вища шк. – Знання.
4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352с.: іл.Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.Над уроком працювали


Прокопенко Ю.А.


Гончар К.Б.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас