KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 66. Відмінювання особових займенників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Відмінювання особових займенниківОсобові займенники.


Прочитайте. Які з виділених займенників указують на особу, котра говорить або пише (мовця)? На особу, яка слухає або читає (адресата мовлення)? На особу чи предмет, про які йдеться? Чи
завжди зрозуміло, про кого йдеться?

Ранками я сідав на велосипед і їхав до великого лісу. Ти тільки послухай, як це було! Велосипед сам собі вибирав стежки, розтинав лісові хащі, мужньо вилазив на косогори. Він усе прагнув стукатися об пеньки, залізати в баюри, я спересердя до нього балакав. Веломашина набиралася тями, робилася шовковою. Вона більше велася мною за кермо, аніж везла мене лісовими нетрями. Певно, тобі нелегко усе це зрозуміти.
У лісі мені ніколи не бувало сумно. Він завжди був наповнений для мене живими душами, я з ними однаково думав. Ліс був моїм домом, у лісі мене все вітало, і я всіх розумів — від велетня дуба до малої ялинки. Мабуть, тебе не здивує, що там я був щасливий.
За В. Коренчуком.
 
Прочитайте правило. У поданих нижче реченнях визначте особові займенники, з'ясуйте особу, число, відмінок кожного. Особові займенники вказують на особу або осіб, які говорять або пишуть (я, ми), на особу (осіб), до яких звернене мовлення (ти, ви), на особу чи предмет, про які йдеться (він, вона, воно, вони).
Особові займенники змінюються за числами. Займенник він змінюється ще й за родами.

                    однина       множина
1 особа             я              ми
2 особа            ти              ви
3 особа            він,          вона, воно    вони
 
Особові займенники надають мовленню особливої щирості, схвильованості, задушевності. Найчастіше вони вживаються у листуванні, у творах художньої літератури.
Особові займенники змінюються за відмінками. У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному (я — мене; ти — тобою).
У непрямих відмінках займенників третьої особи після прийменників з'являється приставний звук [н]: до нього, у неї, при них.
 
1. Ми широкі душею. В нас кожен співа. (Б. Олійник). 2. Хочеш ти, щоб пісню я для тебе склав. (Олександр Олесь). 3. Я б тобі пісню приніс, якщо можна. (А. Малишко). 4. Як заснути мені, коли в серці пісні? (В. Сосюра). 5. Ви сказали кобзу взяти і заграти пісню вам. (Олександр Олесь). 6. Спів мій буде про вас трьох. (Олександр Олесь). 7. О пісне! Від народу кров і плоть ти узяла, щоб липі йому служити. (М. Рильський). 8. А думи линуть, нема їм краю. (В. Сосюра). 9. Тужу за вами, солов'ї Вкраїни! (М. Рильський).
Придумайте назву до фотографи. Укажіть особу, число і відмінок зображеного на ній займенника.


Перепишіть прислів'я, подані в дужках особові займенники поставте у потрібному відмінку. Визначте особу, число, відмінок кожного займенника.
1. Ви (я) просіть, а я наче не хочу. 2. Ми з (ти), як риба з водою. 3. Комусь ніяково, а (я) однаково. 4. Є квас, та не для (ви)! 5. Ти розказуєш (він) про образи, а він (ти) про гарбузи. 6. Хоч поганий тин, та затишно за (він). 7. Лякали щуку, що в озері (вона) топить будуть. 8. Від неправди люди не мруть, та вже (вони) більше віри не ймуть. 9. Хата з дітьми — базар, без (вони) — пустка.
♦    Поясніть появу приставного звука [н] у займенниках третьої особи.


Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Визначте особові займенники, з'ясуйте їхню особу, відмінок та число.
1. Виростеш ти сину вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. (В. Симоненко). 2. Закарпаття Я тобі дарую пісню цю що у душі вирує. (В. Сосюра). 3. Про що тобі мій краю заспіваю? {Олександр Олесь). 4. Я тебе не оспівав мріє! (В. Сосюра).
♦    Пригадайте, які звертання називаємо риторичними. Поясніть розділові знаки при звертаннях.
♦    Поясніть, чому особові займенники часто вживаються у реченнях зі звертаннями.У яких випадках уживаються займенники ти, ви?

Особовий займенник ти вживається за дружнього й теплого спілкування однакових за віком, молодших або добре знайомих співрозмовників.
Займенник ви передає поважливе, підкреслено шанобливе ставлення до старшої за віком або малознайомої людини. За офіційних обставин навіть добре знайомі дорослі люди найчастіше спілкуються на «ви».
У родині до старших (батьків, дідуся й бабусі) звертаються залежно від уподобань і традицій родини. За давнім українським звичаєм, до старших зверталися на «ви»: «Куди це ви, мамо?» — сполохано кинулись діти. (Б. Олійник). Проте теплота родинних стосунків цілком допускає звертання на «ти»: Рідна мати моя, ти ночей не доспала. (А. Малишко).
У листуванні повагу до адресата обов'язково підкреслюють написанням займенника Ви з великої літери. Дієслова та прикметники при займеннику Ви ставлять у множині.
Корисна порада: не варто використовувати займенники 3-ої особи в присутності тих, про кого йдеться, бо це не ввічливо.
 
Прочитайте речення. Поясніть уживання особових займенників ти — ви.
1. Привіт, уклін низький Вам, пані. (Олександр Олесь). 2. Мамо, я хочу поговорити з вами. {А. Малишко). 3. Таке ви кажете, дідусю, що й одповісти вам боюся. {Олександр Олесь). 4. Ми з музою були на «ти», хоч зустрічалися нечасто. {М. Доленго). 5. Душе моя, Ви є? {І. Драч). 6. Добрий день, Україно, тобі! {О.Лупій).
♦ Складіть і розіграйте діалог, у якому розкрийте значення фразеологізму бути на «ти».
 
♦    Поясніть значення фразеологізму іду на Ви. Розкажіть про його походження.
♦    Розкрийте зміст прислів'я «Будемо гостити то у вас, то у тебе». Складіть два запрошення на сімейне свято для двох сімейних пар: літніх сусідів і друзів старшої сестри — студентів.
Прочитайте. Визначте зворотний займенник, з'ясуйте його відмінок у кожному з речень. Чи властиві цьому займенникові категорії роду й числа? Свою відповідь обґрунтуйте.
1. Не можна створити нічого, не вкладаючи в твір себе. (М. До-ленго). 2. Ти не милуйся сам собою, як кажуть, ніс не задирай. (С. Олійник). 3. Та не для себе, а в собі будуйте Україну! (Д. Павличко).
♦    Визначте фразеологізми, поясніть їхнє значення.
Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів
Реферати української мови, домашня робота, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти української мови, шкільний план, відкритий урок з української мови
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.