KNOWLEDGE HYPERMARKET


Початок Національно-визвольної війни. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Початок Національно-визвольної війни.

Содержание

Тип уроку

Комбінований

Мета

Засвоїти знання про причини та початок Національно-визвольної війни та про історичну особистість Б.Хмельницького

Завдання

  • засвоїти основні поняття уроку;
  • запам"ятати основні дати теми;
  • набути системного бачення матеріалу теми;
  • удосконалити навички аналізу відеоматеріалу.

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

Доброго дня учні! На минулому уроці ми з вами розпочали вивчення тематичного блоку "Національно-визвольна війна середини 17 століття". Ми вже роздивилися версії приводу до війни та передумови, а сьогодні ми розглянемо безпосередньо причини та події початку війни.

Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

Черговий, доповідайте про відсутніх, будь ласка. Хто пам’ятає, яке було домашнє завдання?

Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

Які ви пам"ятаєте історичні версії приводу до початку Національно-визвольної війни?

Назвіть сподвижників Б.Хмельницького.

Що таке Хмельниччина?

Вивчення нової теми. (20 хв)

Панування польських панів і безперервні напади турецько-татарських полчищ погрожували самому існуванню українського народу, гальмували зростання продуктивних сил країни, створювали смертельну небезпеку для української культури.

Політика соціального і національно-релігійного гноблення населення Україна, яка проводиться польськими магнатами і шляхтою, зустрічала рішучий опір з боку українських селян, міщан і козаків. Боротьба українського народу проти соціального гніту виявлялася у відмові від виконання повинностей, підпалі панських маєтків, масову втечу на землі Пд. Київщини, Брацлавщини та Поділлі, а також у пониззя Дніпра.


Козаки

Осідали тут населення - в основному це були українці, але сюди прибували також білоруси, росіяни, поляки, литовці - виступало проти польських магнатів, католицької церкви і боровся проти татарських набігів. В умовах цієї боротьби ще на початку XVI ст. стало складатися українське козацтво, а в середині XVI ст. на дніпровських островах, розташованих нижче порогів, виникла Запорізька Січ. Вже в кінці XVI ст. і особливо в першій половині XVII ст. Січ фактично не визнавала влади Польщі. На Січ орієнтувалося не тільки населення Подніпров'я, але і всі верстви і групи українського суспільства, що страждали від класового і національного гніту. Січ підтримувала постійні зв'язки з Росією, з донськими козаками, нерідко організовувала всупереч волі польського уряду військові походи проти Кримського ханства і Туреччини.


Пониззя Дніпра

Пониззя Дніпра

У соціальному відношенні козацтво не було однорідним. Його верхівку становили старші козаки, або старшина. Вони володіли землею на Київщині, Брацлавщині, Полтавщині, експлуатували бідних козаків і селян, займалися лихварством. Старші козаки зазвичай вибиралися на командні посади, причому, використовуючи свій вплив, вони домагалися переобрання. З середовища цих козаків виходило чимало дрібних і середніх українських шляхтичів. Переважна маса козацтва, не занесена в особливий список (реєстр) і весь час пополнявшаяся швидкими селянами і городянами, становила найбільш активну силу в боротьбі проти феодально-кріпосницького гніту.


Козацтво

У цій боротьбі брали участь також українські міста. У середовищі міського населення виникали особливі братства, наприклад у Києві, Львові та інших містах. Формально ці братства були об'єднаннями церковно-освітнього характеру, по суті ж вони відігравали роль свого роду центрів національно-визвольної боротьби. Братства мали свої друкарні, видавали підручники та публіцистичні твори, спрямовані проти католицизму й унії. Таким чином, визвольний рух на Україні охоплювало різні верстви українського народу, виливалося в найрізноманітніші форми.


Реєстровий козак

Реєстровий козак


Опір українського народу натиску польсько-литовських феодалів, а також настання католицької та уніатської церкви посилився наприкінці XVI і в першій половині XVII ст., коли на Україні одне за іншим спалахували повстання селян, козаків і міщан. Перевага сил у цей період була на стороні магнатсько-шляхетської Речі Посполитої, якій вдалося потопити народні повстання в крові. Однак, незважаючи на жорстокі розправи панів, боротьба народних мас Україні не припинялася. У 1648-1654 рр.. вона вилилася в широку визвольну війну, очолену видатним державним діячем і полководцем Богданом Хмельницьким.Завдання: проаналізувати відеоматеріал (колективна робота класу)

Богдан Хмельницький був широко відомий українському народу задовго до початку визвольної війни. Для свого часу він був освіченою людиною, знав кілька мов, був добре знайомий з історією свого народу, а також з історією сусідніх народів. Виходець із дрібної української шляхти, Хмельницький починаючи з 20-х років XVII ст. брав участь у походах проти кримських татар і у визвольній боротьбі українського народу, зокрема у селянсько-козацьких повстаннях 1637-1638 рр.. Повний тривог і хвилювань життєвий шлях Хмельницького сприяв розвитку в його характері таких рис, як воля, наполегливість, мужність і відвага. «У поведінці, - писав венеціанець Віміна, - він м'який і простий, і цим викликає до себе любов козаків, але, з іншого боку, він підтримує серед них дисципліну суворими карами». Пани знали про те, що Хмельницький, за словами того ж Віміни, «був послідовником бунтівників Острянина і Гуні, учасником справи, за яку самі ватажки заплатили своїми головами, а він уникнув заслуженого покарання». Участь у цих повстаннях не пройшло, проте, безслідно для Хмельницького. У 1638 р. він був позбавлений посади військового писаря і став простим Чигиринським сотником.

Добре знаючи настрій українського народу після поразки повстань 1637-1638 рр.., Хмельницький був упевнений в тому, що національно-визвольна боротьба буде продовжуватися. Про це яскраво свідчать слова Хмельницького, сказані ним гетьману Конецпольському в 1639 р. під час огляду фортеці Кодак, що вважалася оплотом польського панування над Україною. Коли Конецпольський вказав на Кодак, як на свого роду символ цього панування, Хмельницький заявив: "Все створене рукою, рукою ж може бути зруйновано".

Польські пани, налякані недавніми селянсько-козацькими повстаннями, з тривогою спостерігали за діяльністю Хмельницького. Ще в ці роки польська влада неодноразово підсилали до нього вбивць. Пізніше він став жертвою панської сваволі: польський шляхтич Чаплинський під час відсутності Хмельницького пограбував його хутір Суботів, насмерть засік кийками його малолітнього сина і відвіз дружину.

Терористичні дії шляхти прискорили здійснення тих планів, які давно виношувалися Хмельницьким і які відповідали сподіванням найширших верств українського народу. Коли чаша терпіння переповнилася і народ піднявся на боротьбу, Хмельницький виступив як організатора і керівника його військових сил.


Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Як ви розумієте вислів Хмельницького "Все створене рукою, рукою ж може бути зруйновано"?


Політичні причини

Війна на морі

Війна на морі

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Висновки підводить учитель або просить бажаючих учнів самостійно доповісти про висновки та узагальнення перед класом.Методичні примітки: цей етап включає виставлення оцінок з урахуванням достатнього рівня мотивації учнів для продовження вивчення тематичного блоку.

Домашнє завдання (1-2 хв)

1. Повторити вивчений матеріал за підручником.

2. Створити табличку "Причини початку Національно-визвольної війни"

Список використаних джерел:
1. Урок на тему "Передумови та початок розвитку Національно-визвольної війни" з сайту i-kar-100.narod.ru

2. Урок на тему "Початок Національно-визвольної війни Б.Хмельницького" Гопак Н. П., учителя історії гуманітарної гімназії, м. Жовті Води, Дніпропетровська область

3. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7—9 класи. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009

4. Історія України. 8 клас. Готові дидактичні набори / А. О. Єрмоленко — Х. : Вид. група «Основа», 2008

5. О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Т. П. Пірус Історія України 8 клас, 2008

Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Гопак Н.П.

Любименко В.В.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас