KNOWLEDGE HYPERMARKET


Речення двоскладні й односкладні, прості і складні

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Речення двоскладні й односкладні, прості і складні25 Зіставте записи двох колонок. З'ясуйте, у якій із них записані речення. Доведіть свою думку. На основі спостереження продовжте вислів: «Щоб певний набір слів був реченням, він повинен...».
1. Вечір траву сіяв зерно густу полову пережовклу суху.        1. І сіяв вечір густу полову на пережовклу суху траву (В. Симоненко ).
2. Колише пшеничний узбережжя я стежина пам'ять жива.     2. Колише на пшеничнім узбережжі мене стежина пам'яті жива (П. Перебийніс ).


Роль у мовленні


Основною синтаксичною одиницею є речення. Лише воно здатне повною мірою задовольнити різноманітні потреби людського спілкування. За допомогою речення формується, виражається і повідомляється думка.
Речення - це одне або кілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Наприклад:
1. А хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім (Л. Костенко). 2. Шерех. Шелест. Шепіт диких трав. Диких коней у тумані слід розтанув (Л. Галіцина ).

Зв'язок слів у реченні


Слова в реченні пов'язані за змістом і граматично. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчень і службових слів. В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація.

Розділові знаки


На письмі в кінці речення ставиться крапка, знак питання, знак оклику або три крапки.


Щоб певна група слів стала реченням, вона мусить бути інтонаційно оформлена. Будь-яке слово може стати реченням, якщо його вимовити з певною інтонацією. Наприклад:  а) пожежа; б) Пожежа!

Ознаки речення

Специфічними ознаками речення, які відрізняють його від словосполучення, є:
віднесеність висловлюваного до дійсності. Повідомлюване стверджується або заперечується, сприймається як реальне чи нереальне, можливе чи неможливе;
змістова та інтонаційна завершеність;
наявність граматичної основи.

Члени речення

Граматичну основу речення складають головні члени (підмет і присудок) або один головний член речення. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина) утворюють групу підмета і групу присудка. У сонливій ранковій імлі озветься відлуння тривожне (Г. Чубач).
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.24.jpg

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.25-1.jpg


26 І. Поділіть поданий текст на абзаци й речення та запишіть. Визначте усно засоби зв'язку речень у тексті. Обґрунтуйте розділові знаки.
II. Прочитайте записаний текст, дотримуючись відповідної інтонації.

Фламінго.
У зоопарку цього, на жаль, не побачиш то справді захоплююче видовище, коли злітає табунець рожевих фламінго але в зоопарку можна спостерігати характерний танок птахів ходять фламінго басейном, кумедно дрібочучи ногами у такий спосіб вони на волі здіймають мул і виловлюють молюсків, рачків, збирають водорості мулу в цементованому штучному озері немає а їжа є в годівницях та навіть добре попоївши, сновигають птахи басейном, перебираючи ногами, «добувають» харчі ці птахи завжди вкупі і їдять, і купаються, і чепуряться, і відпочивають всі разом на голос одного тієї ж миті відгукується інший на воді зросли - водою їх приязні не розіллєш (За Ю. Коваленком).
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.25.jpg
Фламінго


27 Мозковий штурм. Чому саме речення, а не словосполучення є основною одиницею спілкування?


28 Подані непоширені речення перетворіть на поширені. Утворені речення запишіть, підкресліть у них граматичні основи.
1. Скрипів клен. 2. Листя шелестить. 3. Чайки летять. 4. Плаче небо. 5. Накрапає дощик.


29 Утворіть і запишіть з 2-3 поданими словами різні синтаксичні одиниці (словосполучення, просте речення, складне речення).
Університет, школа, мова, держава, дружба, хліб.


30 І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрунтуйте написання слів з великої букви.

II. Визначте, скільки граматичних основ має кожне речення. Які з них є складними, а які - простими?
Джарилгач - унікальний острів біля узбережжя Чорного моря в Херсонській області. На сорок кілометрів тонкою косою простягся він уздовж берега, відділений від материка такою ж затокою. Птахи, летячи восени з України у вирій, обов'язково роблять зупинку на Джарилгачі, бо це остання твердь на рідній землі. Наступна зупинка їх чекає за Чорним морем, у Туреччині.
Дикий піщаний напіввигорілий степ із нерухомими скельцями численних соляних озерець побачили лісничі Скадовського лісгоспзагу, коли після війни вперше обходили нові володіння. Незважаючи ні на що, вирішили оживити землю. З 1963-го року засадили деревами тисячу гектарів. Бурі, суховії загрожували молоденьким саджанцям. Але життя перемогло. Якось перебралися з материка дикі кабани і стали жити тут. Лісничі завезли на острів оленів, ланей, муфлонів, фазанів. Тепер на острові справжнє лісове царство... (За Д. Бондарем).

ІІІ. Позначте наголоси у виділених словах. За потреби скористайтеся словничком наголосів.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Книги та підручники безкоштовно скачати, шкільна програма з української мови, домашнє завдання з української мови для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.