KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання: українські землі у XVII - у першій половині XVIIІ ст. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Тематичне оцінювання: українські землі у XVII - у першій половині XVIIІ ст. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Контролю знань

Мета

Оцінити знання учнів, набуті у процесі вивчення тематичного блоку.

Завдання

  • перевірити знання учнів тестовим методом;
  • перевірити вміння учнів писати есе-узагальнення, обираючи одну тему з поданих;
  • проаналізувати типові помилки учнів;
  • виставити оцінки за вивчення тематичного блоку.

Хід уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми.

Контроль знань тестовим методом

Контрольний лист №1
Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії

1. Між якими державами розгорілася Північна війна?

а) Між Україною і Швецією

б) Між Росією і Швецією

2. Коли почалася Північна війна?

а) 1700

б) 1708
Північна війнаПівнічна війна


3. Що спонукало І. Мазепу до антиколоніального повстання проти Московії?


а) Прагнення отримати нові особисті привілеї і збагатитися

б) Усвідомлення небезпеки перебування козацької України у складі Росії, розуміння згубних наслідків колоніальної політики для Батьківщини

в) Прагнення помститися Петру I за особисті образи

4. Який був сенс угоди, укладеної між Мазепою і Карлом XII кінці жовтня 1708?

а) Україна повинна стати незалежною державою. На її території проголошувалося князівство з довічною спадковою владою князя-гетьмана

б) Швеція і Україною утворили нову державу із загальним королем, сеймом, сенатом, спільною зовнішньою політикою


Карл XII

Карл XII


5. Місто, що мало статус гетьманської столиці, був зруйнований у листопаді 1708 p. за наказом Петром І?


а) Чігіpін

б) Батуpін

в) Глухів

6. Кого обрали гетьманом згідно царській волі замість І. Мазепи?

а) Павла Полуботка

б) Данила Апостола

в) Івана Скоpопадського

7. Який кошовий отаман очолював запорожців, які підтримали Мазепу при антимосковського повстання?

а) Іван Сірко

б) Кость Гордієнко

8. Ким була зруйнована Січ в 1709 p.?

а) Самими запорожцями

б) Московськими воїнами за наказом царя

в) Татарсько-ногайськими ордами

9. Коли відбулася Полтавська битва?

а) У чеpвнi 1708 p.

б) У червні 1709 p.
Поле Полтавської битви
10. Чим закінчилася Полтавська битва?


а) Перемогою шведiв

б) Перемогою pосiян

11. Якими були наслідки Полтавської битви для українських земель?

а) Росія стала найвпливовішою державою в тогочасній європейській політиці, її дії щодо України були направлені на обмеження автономії Гетьманщини

б) Україна як автономія у складі Росії отримала нові права

в) Московські воїни зруйнували столицю Гетьманщини - Батурин, столицю Запорізької Січі – Чортомлицьку Січ


битва

наслідки Полтавської битви
12. Скільки років гетьманував Іван Мазепа?


а) 1915

б) 1922

в) 1930


Методичні примітки: учитель перевіряє Контрольний лист №1 під час заповнення учнями Контрольного листа №2.

Відео-хвилинка
Перевірка навичок узагальнення та написання есе

Контрольний лист №2

Написати невеличке есе на одну з тем:
1. Українське зодчество початку 18 століття.
2. Портретне мистецтво в Україні початку 18 століття.
3. Конституція Пилипа Орлика

Воно може мати такий вигляд:

Українське зодчество початку 18 століття
Значне місце у розвитку українського живопису зайняло творчість анонімного майстра Сорочинського (бл. 1734) і Березнянського (бл. 1761) іконостасів. Найбільш чудові ікони пророка Даниїла і мучениці Уляни (Спасо-Преображенська церква, Сорочинці), в основі образів яких лежать портретні зображення гетьмана Данила Апостола та його дружини Уляни, ікона із зображенням богоматері, а також ікона «Моління» у Березне. Ці образи, пройняті радісною повнотою земного буття, у поєднанні із золотими і срібними фонами і пишною різьбою іконостасів створюють багатий і святковий художній ансамбль. Над живописом того ж Березнянського іконостасу працював і інший, теж анонімний художник. У його поміщених в цоколі цього іконостасу композиціях, наприклад «Гріхопадіння», в наявності сувора загальна тональність, гарне знання анатомії. У подібних композиціях зміцнюються реалістичні тенденції поєднуються з впливом мистецтва рококо.


Спасо-Преображенська церква, Сорочинці

Спасо-Преображенська церква, Сорочинці

Портретне мистецтво в Україні початку 18 століття.

У 18 ст. триває процес наростання рис реалізму в рамках традиційного типу старого українського портрета. Його основні художні риси визначалися в чому репрезентативною функцією в показі особи представника світської чи духовної знаті, у розкритті його високого суспільного становища і виражалися в нерухомій, величавої позі і різних атрибутах - гербах, зброю, прославітельних написах - епітафія. Звідси поєднання монументальності образу з декоративністю рішення. Однак при цьому в кращих портретах, незважаючи на традиційну схему, досягається і гостра індивідуальна характеристика.

Портрет 18 століття

Портрет 18 століття

Завдання: кого зображено на портреті?

Конституція Пилипа Орлика

5 квітня 2010 виповнюється 300 років з дня підписання історичного документа, що отримав назву як «Конституція Пилипа Орлика».

Ця подія відбулася у стінах Бендерської фортеці в 1710 році. Вважається що Конституція П. Орлика є першою у світі демократичною Конституцією. 9 квітня 2010 на ескарпи Бендерської фортеці в Придністров'ї відбудеться відкриття пам'ятного знака, присвяченого цій події.

5 квітня 1710, біля стін Бендерської фортеці, у присутності шведських военноначальников і турецького гарнізону фортеці, козацькою старшиною Пилип Орлик був оголошений гетьманом України. Після закінчення церемонії він виклав текст документа, названого в історії як «Пакти» або «Бендерська конституція», фактично має назву як «Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорозького».
конституция Орлика

За своєю суттю цей документ був договором між монархом-гетьманом і вільним українським козацтвом. За своїм духом і демократизму, на той період часу, коли навіть у самих прогресивних європейських країнах головним принципом державного устрою була абсолютна монархія, конституцію Орлика можна назвати унікальною. Унікальна вона, в першу чергу тим, що нова ідея поділу влади на три гілки – законодавчу, судову і виконавчу народилася в головах не відомих європейських політологів, а в голові досить молодого новообраного гетьмана маловідомої на той час України.

Набагато пізніше, тільки в середині і в кінці XVIII століття цю ідею, присвоївши її новаторство собі, продекларує відомі французькі просвітителі Монтеск'є і Вольтер. Звичайно, до Бендерської конституції Орлика вже існували англійський Білль про права 1689 року і британська Велика Хартія Вольностей ще 1215 року, проте дані документи носили декларативний характер, так як не мали затвердженого текстового змісту, ніким офіційно не підписувалися, досить вільно й свідомо трактувалися і, відповідно, не мали обов'язкової для виконання сили. Про це свідчить вся кривава середньовічна історія Англії.

Конституція ж Пилипа Орлика стало першою в світі писаною конституцією, яка на 77 років випередила Конституцію США і на 81 рік конституцію Франції. Набагато пізніше з'явилися конституції у Польщі та Іспанії. Фундаментом наріжних положень цих конституцій з'явилися саме статті «Пактів» Орлика. До слова сказати, конституція в Росії з'явилася тільки в радянський період її історії в 1918 році і, демократичної її назвати не повернеться язик жодного з політологів.

Важко склалася доля і в самого Орлика і у його дітища, яке дійшло до нас у двох варіантах-на латині і на староукраїнських мовами. В даний час оригінал латинського варіанту конституції зберігається в історичному архіві Швеції.


Методичні примітки: учитель оголошує оцінки за заповнення Контрольного листа №1, аналізує типові помилки учнів.


IV. Виставлення оцінок за вивчення тематичного блоку.

Домашнє завдання

1. Створити кросворд або кілька ребусів до теми "Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини."

2. Заповнити "білі плями" у власних знаннях з пройденого тематичного блоку.


Список використаних джерел:

1. Урок контролю знань на тему "Українські землі у XVII - у першій половині XVIIІ ст." Малаховського В. С., учителя історії ліцею №142, м.Київ

2. Конспект уроку "Українські землі у XVII - у першій половині XVIIІ ст. Контрольний урок" Митус М. Г., учителя історії школи №129, м.Київ

3. Історія України. 8 клас. Готові дидактичні набори / А. О. Єрмоленко, О. П. Мокрогуз, Н. М. Морозова. — Х. : Вид. група «Основа», 2008

4. О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Т. П. Пірус Історія України 8 клас, 2008

5. Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Критика, 2006


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Митус М. Г.

Любименко В.В.

Малаховський В. С.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас