KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 24. Складні слова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 6 клас>>Українська мова: Складні слова


Складні слова.
• Сполучні [о], [е] у складних словах

 Прочитайте. Випишіть складні слова, виділіть у них основи. За допомогою яких голосних звуків ці основи поєднано?
1. Вітер, вітер, вітровій біг по стежці лісовій. (Г. Чичинадзе).
2.    Вологий вітер двоє крил поклав на білий небосхил. (А. Малишко).
3.    І духмяний, мов чебрець, життєдайний вітерець. (В. Скомаров-ський). 4. І хмарини срібнокрилі тануть угорі. У душі срібляний зорепад. (В. Гужва).

♦    Виділене слово передайте звукописом. Який голосний звук сполучає в ньому твірні основи? Якою літерою передаємо цей звук на письмі?
♦    Визначте слова, ужиті в переносному значенні.
 
Основи складних слів можуть з'єднуватися за допомогою сполучних звуків [о], [е]. На письмі ці звуки позначаємо літерами о, е, є.
Сполучний голосний [о] вживається у складних словах, якщо перша частина складного слова утворена від прикметника і закінчується на твердий приголосний:
чорногуз, ясноокий, рудоволосий.
Якщо основа прикметника закінчується на м'який приголосний, то перед літерою о пишемо ь: синьоокий, давньоруський, середньовіччя, пізньоцвіт.
Коли перша основа складного слова утворена від іменника або займенника, то:
після твердого приголосного (зокрема шиплячого) вживаємо [о]: самовчитель, крокомір, пішохід, вужоподібний;
після м'якого приголосного вживаємо [є]: землетрус, зорепад, мореплавець, волелюбний;
після [й], яким закінчується перша основа, уживаємо [е] (позначаємо літерою є): краєвид, змієподібний, боєприпаси.
 
Прочитайте. Визначте складні слова, виділіть у них твірні основи, поясніть уживання сполучного голосного.
1. Яке це славне слово — хлібороб! (М. Рильський). 2. А прозорі вітри пшениці буйногриві колишуть. (Д. Луценко). 3. Пізньоцвіт осінній — лікарська рослина. (З довідника). 4. Дівчинка ходить левадою, рве жовтоцвіт на вінки. (А. Камінчук). 5. Дуб стоїть, як витязь давньоруський у шоломі, і вартує шлях. (Є. Гуцало). 6. На буреломах сходять мухоморчики — театр ляльковий просто на траві. (Л. Костенко). 7. Я друг волелюбної птиці. (П. Перебийте).

 Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограму «літери о, е, є у складних словах».
Обґрунтуйте написання складних слів.
Пар..плав, земл..мір, ліс.степ, стал..вар, нафтопровід, піш..хід, місяц. .хід, каш..вар, верб..ліз, кор..їд, чорн..зем, пил..сос, житт..пис, краєзнавство, бур..вій, гряз..вод..лікарня.

Від основ поданих парами слів утворіть нові слова, запишіть їх. Позначте в словах орфограму «літери о, е, є у складних словах».
Праця, любити — працелюб.
Рука, писати; чорний, слива; сіно, косити; хвиля, різати; білий, сніг; сірий, очі; чорний, брови; русявий, коси.

 Перепишіть, уставляючи пропущені літери й утворюючи складні слова від поданих у дужках слів.
1. Не ч..рнійте, дні, на (небо, схил)! (М. Ткач). 2. Устане ще день (ясні барви). Умиється сонце росою. (А. Малишко). 3. А треба буть таким, як небо, як (вогонь, око) бур..вій. (В. Сосюра). 4. І помчав стежками в гори (ясний, око) б..гатир. (Н. Забіла). 5. У задумі сонній (синій, око) даль. (Д. Фальківський). 6. Л..тить з д..тинства (сизий, перо) птиця. (І. Драч). 7. Кожна стежка, кож..н камінь снит..ся, (синій, крило) снят..ся вітряки. (В. Сосюра). 8. Під вікном б..різка (ніжний, кора) сух..віям виросла на зло. (В. Латанський).
♦    Поясніть розділові знаки в реченні, ускладненому звертанням.

Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери. Складні  слова підкресліть, позначте в кожному орфограми.
1. Добро і зло. Між ними йде двобій. Нехай дістане кару лиходій. (С. Лазо). 2. Милосердними треба вам буть задля всього ж..вого! (/. Франко). 3. Народом проклято стократ діяння душ..губа. (М. Луків). 4. О ті двоногі, н..зьколобі пси, що в лапах носять вогн..пальну зброю! (Яр Славутич). 5. Ти с.ньоокий такий, рідний товаришу наш! (Б. Сосюра).
♦    Визначте речення, ускладнені звертаннями та однорідними членами, поясніть уживання в них розділових знаків.
 
• Складні слова,
утворені від числівників та дієслів
Ознайомтесь із таблицею. Усно доповніть її самостійно дібраними прикладами.
Формула утворення слова:       приклади.
Числівник + основа    П'ятирічний, семиповерховий
Дієслово + основа або слово    Горицвіт, перекотиполе

Складні слова, утворені за формулами «числівник + основа» та «дієслово + основа», запишіть у дві колонки. З-поміж поданих слів укажіть назви рослин.
Шестикласник, здіймиголова, Тягнирядно, Переймибіда, Незови-батько, восьминіг, шестизначний, ломикамінь, дев'ятисил, тризуб, чотирикутник, двоповерховий, двоярусний, болиголов, десятиріччя, нечуйвітер, семимільйонний.
♦    Виділені слова розберіть за будовою.
♦    Поміркуйте: чи є в них звук [и] з'єднувальним голосним? Свою думку доведіть.

Прочитайте. Які людські якості увиразнюють подані складні слова?
Розберіть кожне з них за будовою, поясніть спосіб творення та написання.
Які слова утворені за формулою «дієслово + основа або слово»?
Паливода, верховода, здіймиголова, працелюб, дармоїд, перекотиполе, пустоцвіт, добродій, душогуб, любомудр, пройдисвіт, самодур, горлохват, золотослов, віршомаз, лоботряс, лицедій.
♦    Визначте слова, вжиті в переносному значенні. Яке пряме лексичне значення цих слів?
♦    Поясніть, чи є спільнокореневими виділені слова.
 
Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Складні слова підкресліть, обґрунтуйте їхнє написання.
 
1. Була та перша кобза п'ятиструнна, і в руки брав її козак Мамай. (В. Сторожук). 2. Хортів на Хортиці нема, а дуб стоїть семивіковий. (Б. Дегтярьов). 3. Хто зречеться рідної матері, той уже не буде сином жодної матері, він стане зрадником, перекотиполем, чортополохом. (О. Бердник). 4. Н..суть бор..вітри вологу й відлигу. (А. Малишко). 5. «Ах, ти шибайголова!» — ро..реготався дядько Микола. (М. Стельмах).
♦    Поясніть розділові знаки у реченні з прямою мовою.
♦    Про козака Мамая прочитайте у довіднику «Видатні особистості».

Глазова О., Кузнецов Ю., Рідна мова, 6 клас
Надіслано читачами із інтернет-сайтів


Плани уроків української мови,безкоштовні підручники, конспекти уроків, рефератів з української мови, питання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.