KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок узагальнення: Українські землі на початку ХVІІ ст. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Урок узагальнення: Українські землі на початку ХVІІ ст. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Узагальнення та систематизації знань

Мета

Узагальнити вивчене, зробити висновки, підготуватися до контролю знань.

Завдання

  • підсумувати вивчене та зробити висновки;
  • виявити "білі плями" у знаннях;
  • виявити та відкоментувати типові помилки учнів;
  • поглибити свої знання.

Хід уроку

Початок уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми.

ІІ. Мотивація, перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Виявлення рівня засвоєння матеріалу учнями та типових помилок.

Завдання

Скласти табличку „Найважливіші події історії України першої пол. XVII ст”

Дата Подія Наслідки
     

Дати пояснення термінам

Братські школи, протестантські гімназії, колегія, тривіум, квадривіум, богослов'я, протосхолії, поетика, літургія, Євангеліє учительне, пересувна друкарня, запорожці, козацькі вольності, реєстрове козацтво, фортеця Кодак, галера, „чайка”, абордаж, ескадра, магнати, тактика, голота, реформа, Соборне Уложення, ігумен, Стоглав, митрополит, Київська єпархія, фільварки, ксьондзи, феодальна експуатація, орендарі, магнати, латифундії.


Модель шведського корабля 17 століття. Порівняйте з "чайками" та галерами

Галера

Галера

"Чайка". Сучасний витвір.

"Чайка". Сучасний витвір.

Розповісти про історичну постать

Г. Боплан, К. Косинський, С. Наливайко, П. Конашевич Сагайдачний, Т.Трясило, І.Сулима, Яків Острянин, Дмитро Гуня, П.Беринда, Кирило Ставровецький.

Відповіді


Кирило Транквіліон Ставровецький (Безбородий) (? - після 1646 рр) належить до числа чудових духовних письменників. Він був спочатку ієромонахом і проповідником у Києво-Печерському монастирі, а потім близько 1628 року був призначений настоятелем у м. Чернігів. З його творів відомі: «Перло многоценное» (збори похвал Богородиці і святим), «Зерцало Богословія», «Євангеліє учительне» і різні похвальні слова. У Москві твори Кирила не користувалися авторитетом, і в деяких з них патріарх Філарет вбачав навіть неправославні думки і піддав їх спаленню.


«Перло многоценное»

«Перло многоценное»

Гійом Боплан (Guillaume le Vasseur de Beauplan) - інженер-будівельник, автор «Опису Украіни», родом француз. Він служив більше 17 років в польській службі при королях Сигізмунда III і сина його Владиславі IV у званні старшого капітана артилерії і королівського інженера. Велику частину цього часу він провів у Малоросії, займався тут будівництвом слобід і фортець, у 1637 р. брав участь у битві під Кумейками (біля Корсуня), де гетьман Потоцький розбив ущент козаків; у своїх роз'їздах по Україні добре ознайомився з українськими степами і течією Дніпра (від Києва до нинішньої Олександрівки), робив безліч вимірювань і близько спостерігав як самих козаків, так кримчан і татар буджацьких, які провели при ньому ряд спустошливих набігів на Малоросію і прикордонні польські області. Близько 1649 р. повернувся на батьківщину, до Франції, і в наступному році зробив видання своєї праці. У 1660 р. «Опис Украйни» вийшов 2-м виданням, а через два роки з'явився він у латинському перекладі, у відомому збірнику «Geographia Blaviana».


Фрагмент карти Боплана

Фрагмент карти Боплана

Косинський Криштоф (? - травень 1593), гетьман українського козацтва, ватажок козацько-селянського повстання 1591-1593 років.


Криштоф Косинський

Криштоф Косинський

Виходець з поліської дрібної шляхти, Криштоф Косинський у 1580-х роках став гетьманом реєстрових козаків. У 1591 році він очолив заколот запорізького козацтва, який переріс у народне повстання, що охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь і частину Поділля. У 1592 році повсталі захопили Білу Церкву, Переяслав, Трипілля, вчинили напад на Київський замок і розбили загони князя В. К. Острозького. Однак 2 лютого 1593 вони зазнали поразки біля містечка П'ятки (поблизу міста Чуднова Житомирської області) від війська князя Я. Острозького. Косинський біг в Запоріжжя і вступив в переговори з Росією, Туреччиною і Кримом. У травні 1593 року він з двохтисячним загоном козаків підступив до Черкас, де був розбитий військом А. Вишневецького. За однією версією Косинський загинув убитий в бою, за іншою - був убитий за наказом Вишневецького.

Наливайко Северин
(дата народження невідома, селище Гусятин, нині Тернопільська область - 11 (21) квітня 1597, Варшава), керівник селянсько-козацького повстання 1594-1596 рр.. на Україні.


Северин Наливайко

Син ремісника Северин Наливайко брав участь у походах козаків проти турків і кримських татар. У жовтні 1596 року він очолив повстання на Правобережній Україні. Розправившись з магнатами і шляхтою на Волині, Наливайко рушив на з'єднання з загонами білоруських повстанців. У зв'язку з настанням армії Речі Посполитої, його військо відступило на Україні, де поєдналося з повсталим реєстровим козацтвом. Після зіткнень з поляками під Білою Церквою і в урочищі Гострий Камінь загони Наливайка переправилися через Дніпро і поблизу міста Лубни побудували укріплений табір, незабаром обложений польським військом. 7 (17) липня 1596 верхівка реєстрового козацтва видала Наливайка та його найближчих сподвижників полякам. Після дворічного ув'язнення і тортур Северин Наливайко був страчений у Варшаві. Образ Наливайка відображений в українському фольклорі, його ім'я неодноразово згадується в творах Тараса Шевченка. Поему «Наливайко» написав Кондратій Рилєєв, а в 20 ст. Іван Ле створив історичний роман «Наливайко».

Сагайдачний Петро Кононович (Конашевич-Сагайдачний) (рік народження невідомий, село Кульчиці - 20 (30) квітня 1622, Київ), політичний і військовий діяч України, гетьман реєстрового козацтва, прихильник зближення з Росією; боровся проти засилля католицької та уніатської церков на Україні.

Сагайдачний
За походженням український шляхтич, Петро Сагайдачний був учасником і керівником походів українських козаків у Крим і Туреччину (1614, 1615, 1616, 1620). Він зіграв видну роль у битві при Хотині в 1621 році, в якій 40-тисячне козацьке військо, яка приєдналася до польської армії, завдало вирішальний удар турецькому війську султана Османа II. В обмін за послуги, що надаються Речі Посполитій, Сагайдачний прагнув зміцнити становище реєстрових козаків, розширити привілеї козацьких вождів і права православного населення України. За його активної участі на Україні в 1620 році була відновлена православна ієрархія, ліквідована після Брестської унії 1596 року. З усім військом Сагайдачний вступив в члени Київського братства. У 1620 році в обстановці зростаючого визвольного руху на Україну Сагайдачний відправив до Москви посланців, які заявили про бажання реєстрового запорозького війська служити Росії. Петро Сагайдачний помер від ран, отриманих під Хотином.

Тарас Трясило
Завдав полякам у 1628 році поразку в битві в околицях Переяславля, обложеного польським коронним гетьманом Конецпольським, яке отримало назву Тарасова ніч (Переяславська ніч). Брав участь також у російсько-польській війні 1632-34 рр.


Тарас Трясило

У 1630 році очолив частина низового козацтва, що боролася проти колонізаторської політики Польщі на Україні, встановив зв'язки з Росією і донськими козаками. Боротьба Федоровича переросла в козацько-селянське повстання, що охопило значну частину Придніпров'я. Повсталі на чолі з Т. Федоровичем завдали поразки польським військам під Переяславом. Польському гетьману Конецпольському вдалося розколоти козаків обіцянками збільшити реєстр і закріпити козацькі права державної конституцією. Не підтримавши угоді козацької верхівки з поляками, Федорович з частиною повстанців пішов у Запорізьку Січ.

IV. Учитель коректує помилки учнів, пояснює незрозуміле та залишене поза увагою.

Домашнє завдання

1. Підготуватися до уроку контролю знань, повторивши вивчений матеріал

2. Привести до ладу словнички термінів та дат.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Урок узагальнення" вчителів Міжнародного ліцею "Гранд" Васильєва В.С., Домарецької О.В.

2. Урок на тему "Українські землі на початку 17 століття" Митус М. Г., учителя історії школи №129, м.Київ

3. О. Гісем, О. Мартинюк Історія України. 8 клас. Плани-конспекти уроків: Навчальний посібник. – К., 2008

4. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. 8 клас. Підручник. – К., 2008

5. Історія України : Навчальний посібник / Білоцерківський В. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2007


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Васильєв В.С.

Домарецька О.В.

Любименко В.В.

Митус М. Г.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас